Fleire prisar til Vestland under NM for ungdomsbedrifter

Ungdomsbedriftene frå Vestland fylke hevda seg godt under NM for ungdomsbedrifter 2020. Seks stykker av dei vart nominerte i finaleheatet i ulike kategoriar i tillegg til dei to som deltok i konkurransen "Beste ungdomsbedrift". Vi er stolte av dei flotte ungdomsbedriftene som representerte vårt fylke på best mulig måte under NM UB 2020.

Laika UB frå Stend vidaregåande skule tok 1. prisen i kategorien "Beste regnskap" med Samarbeid mot Svart Økonomi. Den yrkesfaglege bedrifta tilbyr trening og aktivisering av hund, alt basert på frivilligheit. Med Laika UB får hundane i Bergensområdet ein betre kvardag. I juryen sin grunngjeving heiter det:

Laika UB - Stend vidaregåande skule

Laika ub
"Juryen er imponert over deres omfattende og komplekse regnskap. Problemstillinger er løst på en glimrende måte og regnskapet skårer høyt på både bilagshåndtering, oversiktlighet og sluttregnskap. At en ungdomsbedrift bruker regnskapet aktivt som et styringsverktøy er imponerende."
Juryen i "Beste regnskap" - NM UB 2020

To andre bedrifter frå Vestland hevda seg også bra i konkurransane. På Kroken UB tok 3. plass i kategorien "Størst Verdiskapingspotensial" i samarbeid med Ferd.

På Kroken UB - Stryn vgs

Pa Kroken UB
På Kroken UB - Stryn vgs

I juryen si grunngjeving for 3. plassen står det:

"Bedriften har utviklet et fysisk produkt som løser et konkret problem, og viser meget god forståelse for kundenes behov. Juryen er imponert over at bedriften har utviklet et helt eget produkt som skiller seg fra mengden, og at dette er produsert og solgt i betydelig volum på kort tid. Dette produktet har en robust utforming og åpenbar nytteverdi, og et prispunkt som virker attraktivt. Juryen ser potensialet for lønnsom skalering utenfor eget lokal-miljø. Bedriften er et godt eksempel på at det ikke bare er high-tech produkter og løsninger som har verdiskapingspotensial, men at god execution er viktig."

Ntep UB frå Årdal vgs tok ein fin 3. plass i kategorien "Bærekraftprisen" i samarbeid med Storebrand.

Ntep UB - Årdal vgs

Ntep UB Gruppebilde

Om Ntep UB sin 3. plass seier juryen fylgjande:

"Delt tredje plass i årets bærekraftspris går til en ungdomsbedrift som jobber for å redusere bruken av strøm. Gjennom et samarbeid med Hydro aluminium har de utviklet et måleinstrument som måler strøm i anodehengerne i en elektrolysecelle, noe som sikrer en jevn strømfordeling. Hvis produktet skaleres opp kan det ha store miljøgevinster. I tillegg har de også tenkt på bærekraft i produksjonen av produktet, ved valg av råstoffer og produksjonssted. Delt tredjeplass går til Ntep UB for sin utvikling av klakkestaven"

I tillegg var desse ungdomsbedriftene nominerte til finalen som ein av dei 6 beste ungdomsbedriftene i landet i sine kategoriar: DEKO UB - Nordahl Grieg vgs i kategorien "Bærekraftprisen", Netto UB - Amalie Skram vgs i kategorien "Beste samarbeid med næringslivet" og MOY Sushi UB - Mo og Øyrane vgs i kategorien "Beste yrkesfaglige bedrift" Dei to som deltok i katetorien "Beste Ungdomsbedrift" var Netto UB frå Amalie Skram vgs og På Kroken UB frå Stryn vgs.