Ekstremt gode sjetteklassinger

Fylkesvinnere av undervisningsopplegget SMARTere teknologi av Ungt Entreprenørskap Vestland er kåret. Skulestad Skule fra Voss gikk helt til topps med sin ekstremt gode idé om hvordan Ekstremsportveko ved hjelp av teknologi kan skape bedre opplevelser for barn og unge.

83253448
"Det er utrolig kjekt å få lov til å gi en pitch til 6. klassinger her på Vestlandet, og inspirerende å ta del i all den kreativiteten. Ekstra gøy var det at Skulestad Skule her på Voss gikk av med seieren. Løsningen samsvarer godt med Ekstremsportveko sine verdier å fremme banebrytende ekstremsport og unik leik på en inkluderende og bærekraftig måte."
Aud Helen Singstad, Ekstremsportveko

- Juryen ble veldig begeistret for denne løsningen! Gruppen har vært veldig kreative, og det brukes spennende og fremtidsrettede teknologiske løsninger i en attraksjon som vi tror vil være skikkelig moro! Dette vil helt sikkert inspirere barn og ungdom til å bli fremtidige deltagere på Ekstremsportveko, utbryter Lars Leegaard Marøy i VilVite, Solveig Holm i NCE Seafood Innovation og Benedicte Bergesen i Webstep, som var juryen på Fylkesmesterskapet i SMARTere teknologi.

Jury

Drømmedager for store og små

Sjetteklassinger på Vestlandet har løst problemstillinger fra næringslivet ved hjelp av teknologi, og elevene har funnet gode, bærekraftige og kreative løsninger for fremtiden. SMARTere teknologi er et undervisningsopplegg hvor teknologi er middelet, men målet er å skape gode og bærekraftige samfunn å leve i.

- Vi er så imponerte over all kreativitet og nyskaping fra alle sjetteklassingene som har deltatt. Her er alle vinnere. Eksperter fra arbeids- og næringsliv har omtalt det som drømmedager å kunne følge arbeidet og få se på alle de fantastiske bidragene. Elevene har fått trent på kreativitet, bærekraft, verdiskaping, teknologi og ikke minst samarbeid, sier Ingrid Kristoffersen i Ungt Entreprenørskap Vestland.


Årets problemstillere

Samarbeidspartnere har gitt elevene ekte utfordringer som de har måttet løse ved hjelp av teknologi. Bolaks, Bremnes Seashore, Lerøy, Norwegian Smart Care Cluster, Ekstremsportveko, Askøy kommune, Folgefonnsenteret, SIMAS, Sogn og Fjordane Energi, og NCE Seafood Innovation har vært blant problemstillerne.

Du kan se årets problemstillinger her: https://www.ue.no/vestland/inf...


Flere representanter fra næringslivet har bidratt underveis, og de har vært imponert over elevenes kreative og nyskapende løsninger.

- Vi jobber med talentatraksjon og dette er en viktig kunnskapsarena for oss. Vi har lært mye av å være med på SMARTere teknologi. Sjetteklassinger er en kjempespennende målgruppe med utrolig mye kunnskap, sier Fride Iversen i NCE Seafood Innovation.


Sjømatklyngen har også bidratt i juryarbeidet i Fylkesmesterskapet.
- Det har vært veldig gøy å være med i juryen i SMARTere teknologi! Vi har sett mange prosjekter med kreative og nyskapende løsninger, og med så mye flinke barn og unge kan vi se optimistisk på innovative løsninger for fremtiden, sier Solveig Holm, Senior Prosjektleder i NCE Seafood Innovation.


Vitensenteret VilVite har også bidratt på undervisningsopplegget. Lars Leegaard Marøy, administrerende direktør i VilVite, deltok i juryarbeidet.
- Det er alltid inspirerende å se hvordan verdens beste konsulenter, altså barn, løser utfordringene som bedriftene har gitt dem: Med tverrfaglig tilnærming, et helhetlig blikk for samfunnets behov, og med uovertruffen kreativitet, sier han.


Fremtidens teknologer

SMARTere teknologi har vist seg å være en stor suksess, og det har bidratt til å ufarliggjøre teknologiske karrierevalg for barn og unge. Med så mange kreative og nyskapende løsninger fra sjetteklassinger på Vestlandet, kan vi se frem til en optimistisk fremtid med innovative og bærekraftige løsninger. Det har også en positiv effekt på elevenes mestringsfølelse, stolthet og motivasjon, da de sammen med bedriftene får muligheten til å bidra til å løse utfordringer i samfunnet. Gjennom dette samarbeidet øker mestringsfølelsen, stoltheten og motivasjonen til elevene. Bedriftene ser også elevene utenfra, og dette øker elevenes tro på seg selv og deres evner. Fremtiden trenger flere teknologer.


- Jeg er takknemlig for tilliten, og føler meg heldig som fikk lov å være jurymedlem under Fylkesfinalen i SMARTere teknologi. Det er ingen tvil om at vi trenger problemløsere og teknologer i fremtiden hvis vi skal kunne møte utfordringene samfunnet står overfor. Jeg brenner for at barn og unge i tidlig alder inspireres og får muligheten til å utforske mulighetene som ligger i bruken av teknologi. Vi trenger å ufarliggjøre teknologiske karrierevalg, og SMARTere teknologi bidrar til dette. Det er imponerende å se hvor mye disse 6. klassingene kan, og hvor visjonære de er med løsningene vi i dag har sett fra finalistene, sier Benedicte Bergesen i Webstep Bergen.

"For en energisk gjeng! Vi gleder oss allerede til neste års SMARTere teknologi"
Prosjektteamet Ingrid Kristoffersen i Ungt Entreprenørskap Vestland og Signe Bondhus-Jensen i KraftLaben
Image

Fylkesmesterskapets pallplassering:

"Juryen ble veldig begeistret for denne løsningen! Gruppen har vært veldig kreative, og det brukes spennende og fremtidsrettede teknologiske løsninger i en attraksjon som vi tror vil være skikkelig moro! Dette vil helt sikkert inspirere barn og ungdom til å bli fremtidige deltagere på Ekstremsportveko. Og vinneren er - Skulestad Skule fra Voss!"

"Hvordan få flere til å kildesortere? En kan for eksempel bruke smarte sensorer, spillmekanikk og belønning, slik at innbyggerne både kan spare penger og ha det gøy samtidig. Vi ser at "Team YKT" har hatt det veldig kjekt, og at de virkelig har knekt en kode for å spare klima og miljø. Gaupne skule vinner andreplassen!"

"Tredjeplassen går til en gruppe elever som har presentert og laget en god og kreativ modell av løsningen sin. Løsningen skaper nysgjerrighet og inviterer barn og unge til lek og læring. Elevene har vist stor innlevelse i drømmen om å skape en installasjon til Folgefonnsenteret. Vi i juryen har troen på løsningen, og ble imponert av disse elevene. Tredjeplassen går til - Skare Skule i Ullensvang kommune"

ÅRETS PROBLEMSTILLERE OG SAMARBEIDSPARTNERE:
Bolaks - Bremnes Seashore - Lerøy Seafood Group ASA - Norwegian Smart Care Cluster - Askøy kommune - Ekstremsportveko - Folgefonnsenteret - SIMAS IKS - Sogn og Fjordane Energi - NCE Seafood Innovation - KraftLaben Vitensenter - VilVite - Agenda Vestlandet - Sparebanken Vest - Agenda Vestlandet

Les mer om SMARTere teknologi og kommunene som deltok her