Barn og entreprenørskap

I år har 9 bedrifter gitt problemstilling til 1660 elever på 6. trinn i Vestland fylke. Her er det mange dyktige, elever, lærere, bedriftsrepresentanter, dommere og en medarrangør som har vært i sving for å få undervisningsopplegget SMARTere teknologi til å bli en suksess. I slutten av april er det klart for den store fylkesfinalen, og vi vet at det er mange spente elever ute i fylket.

Fra laerer

Bildet: Her er elever ved Øystese barneskule godt i gang med å løse en problemstilling fra Hardangerbadet.

"Som fagansvarlig for SMARTere teknologi må jeg si at dette er det kjekkeste med jobben min. 6. trinnselevene har en kreativitet som er helt unik. De tenker utenfor boksen og de har ikke de samme sperrene som vi voksne har. I tillegg blir jeg ofte overrasket over det faglige nivået og hvor flinke de er til å presentere."
Ingrid Kristoffersen, fagansvarlig for SMARTere teknologi

Faktaboks: SMARTere teknologi er et undervisningsopplegg hvor en lokal bedrift gir en problemstilling til 6. trinnelever i kommunen. I løpet av to skoledager kommer elevene opp med sin løsning, lager en modell og presentere løsningen for en skolejury. Skolevinnerne går videre til kommunekåringen og kommunevinnerne møtes i den store Fylkesfinalen. Medarrangør for SMARTere teknologi i Vestland fylke er Kraftmuseet i Odda.

Jobber du i en bedrift på Vestlandet, og kunne tenkt deg å være med å gi problemstilling til neste års SMARTere teknologi? Er du en lærer som skal ha 6. trinn neste år og synes dette høres interessant ut? Da er det bare å ta kontakt med meg: ingrid.kristoffersen@ue.no