Bankkonto og nettbank for Elev-, Ungdoms-, og Studentbedrifter i Sparebanken Vest skoleåret 2021/22

Ungdoms- og studentbedrifter vil få konto og nettbank bedrift i Sparebanken Vest. I nettbank bedrift vil det gis tilgang til de to elevene som har signaturrett i henhold til vedtektene. Disse to elevene må ha BankID (for de som ikke allerede har BankID må dette opprettes før innsending av skjema).

I nettbank bedrift vil de to elevene få oversikt over konto og disponere konto i fellesskap, det vil si at begge personene må godkjenne alle betalinger hver for seg. Vipps kan bestilles med BankID.

Informasjonsside og skjema for bestilling av konto og nettbank bedrift: spv.no/ue

For Elevbedrifter, må lærer kontakte daglig leder Gry Sæterdal på gry.saeterdal@ue.no eller +47 901 05 212

Hvordan fylle ut skjema?

En av elevene i bedriften fyller ut skjemaet. Husk å lese informasjonssiden før skjemaet fylles ut. Under fanen «Egenerklæring» vil elevene bli stilt noen spørsmål som banken må ha svar på for å følge hvitvaskingsregelverket. De fleste ungdomsbedrifter vil svare som vist på bildene, men bedrifter som skal kjøpe varer/tjenester fra utlandet eller ha kontantsalg må svare ja på spørsmål som omhandler dette.

Www spv no skjema ungt entreprenorskap egenerklaering

Hva skjer etter utfylling av skjema?


Innen 2-3 dager vil de to personene som har signaturrett og skal ha tilgang til konto i nettbank bedrift få tilsendt kontoavtaler for elektronisk signering med BankID. Det er derfor viktig at BankID er opprettet før skjemaet blir sendt inn. Link til signering vil bli sendt på SMS. Følg linken, logg inn og signer med BankID. Når kontoavtalene er signert vil det bli sendt ut SMS til kontaktperson om at konto og nettbank bedrift er klar for bruk.

PS
: Husk å logge inn i Nettbank Bedrift og ikke Nettbank Privat (se bilde)

Skjermbilde Bankkonto innlogging

For spørsmål viser vi til informasjonssiden eller ring oss på tlf. 91505555 tast 3-1.Da vil de komme til en BM rådgiver på Kundesenter Bedriftsmarked.

Vipps for unge entreprenører

Det er mulig for unge entreprenører (også under 18 år) å etablere Vipps for Bedrift, så lenge den som bestiller kan signere med BankID og bedriften har et organisasjonsnummer. Avtalen skal signeres i henhold til signatarer oppført i vedtektene. Ungdomsbedrifter må sende vedtektene til driftkontovippsbedrift@dnb.no fordi informasjon om signatarer ikke er å finne i Brønnøysundregisteret. Bestilling av Vipps og vedtektene må sendes samtidig.

Bank ID

Er elevene usikker på om de har Bankid- test HER.

BankId 18+

BankID kan bestille fra Nettbanken i Sparebanken Vest ved Instillinger – BankId – Bestill Bankid. Dersom eleven som skal fylle ut skjema ikke er kunde i Sparebanken Vest, kan BankID bestilles fra egen bankforbindelse. BankID fra annen bank kan brukes til innlogging i Nettbank Bedrift i Sparebanken Vest.

Bankid for mindreårige (13-17 år)

I Sparebanken Vest kan man som 13 åring få BankID. Dette må bestilles fra nettbanken til barnet ved Instillinger – Bankid. Når bestillingen er sendt inn, vil elevens verger få sms med link til elektronisk signering. Når begge har signert vi banken etablere BankID avtalen for den mindreårige.

Det er ikke alle banker som tilbyr BankID for 13 åringer, og dette må eleven undersøke i egen bankforbindelse dersom han/hun ikke er kunde i Sparebanken Vest.

Lykke til med bedriften!

Hilsen

UEVSP Vhvitbakgrunn