Bankkonto og nettbank for Ungdoms-, og Studentbedrifter i Sparebanken Vest

Vestland fylke

Ungdoms- og studentbedrifter vil få konto og nettbank bedrift i Sparebanken Vest. I nettbank bedrift vil det gis tilgang til de to elevene som har signaturrett i henhold til vedtektene. Disse to elevene må ha BankID (for de som ikke allerede har BankID må dette opprettes før innsending av skjema).

I nettbank bedrift vil de to elevene få oversikt over konto og disponere konto i fellesskap, det vil si at begge personene må godkjenne alle betalinger hver for seg. Vipps kan bestilles med BankID.

Informasjonsside og skjema for bestilling av konto og nettbank bedrift: spv.no/ue

Vipps for unge entreprenører

Det er mulig for unge entreprenører (også under 18 år) å etablere Vipps for Bedrift, så lenge den som bestiller kan signere med BankID og bedriften har et organisasjonsnummer. Dette kan bestilles gjennom Vipps Bedrift.

Bank ID

Er elevene usikker på om de har Bankid- test HER.

BankId 18+

BankID kan bestille fra Nettbanken i Sparebanken Vest ved Instillinger – BankId – Bestill Bankid. Dersom eleven som skal fylle ut skjema ikke er kunde i Sparebanken Vest, kan BankID bestilles fra egen bankforbindelse. BankID fra annen bank kan brukes til innlogging i Nettbank Bedrift i Sparebanken Vest.

Bankid for mindreårige (13-17 år)

I Sparebanken Vest kan man som 13 åring få BankID. Dette må bestilles fra nettbanken til barnet ved Instillinger – Bankid. Når bestillingen er sendt inn, vil elevens verger få sms med link til elektronisk signering. Når begge har signert vi banken etablere BankID avtalen for den mindreårige.

Det er ikke alle banker som tilbyr BankID for 13 åringer, og dette må eleven undersøke i egen bankforbindelse dersom han/hun ikke er kunde i Sparebanken Vest.

Lykke til med bedriften!

Hilsen

UEVSP Vhvitbakgrunn