Program Drømmekonferansen 2023

Programmet blir publisert fortløpende, følg med for oppdateringer. Tidene er veiledende, det blir selvsagt god tid til mingling og kaffe underveis i dagen. Alt, inkludert middagen, foregår hos Kristiania - Campus Hansaparken i Kalfarveien.

Program

Kl. 10.30 - 11.00: Lett servering (spis veldig gjerne frokost før du kommer, lunsj er ikke før 14.00)

Kl. 11.00 - 12.00: Velkommen og oppstart: Drømmeteamet v/Jørgen Moltubak
Hva er et drømmeteam og hvordan kan vi skape det? Leker like hoder best, eller skal vi dyrke friksjonen som oppstår mellom ulike mennesker og perspektiver? I denne økten jobber vi både med overordnede holdninger og verdier knyttet til å dyrke ulikhet og mangfold, og konkrete øvelser for å få til dynamiske team, der konflikter snus til skapende energi.


Kl. 12.00 - 14.00: Start Smart v/ Therese Egeland, NHH

Start Smart er et verktøy for oppstart og utvikling av team og grupper, utviklet ved NHH i samarbeid med UiB og AFF. Hensikten er å få en god start på teamarbeidet, med å jobbe med forventningsavklaring og bygge psykologisk trygghet i gruppen. Til Drømmekonferansen får vi besøk av forsker Therese Egeland fra NHH som vil gjennomføre en workshop for å demonstrere verktøyet.

Kl. 14.00 - 14.30: Pause med lunsjmat

Kl. 14.30 - 15.00: Introduksjon til parallellsesjoner: Indre og ytre motivasjon v/Jørgen Moltubak
Hva driver deg når du skaper bedrift? Vil du redde verden, eller tjene mye penger? Bærekraft eller profitt? Kan det kombineres? I denne økten jobber vi med indre og ytre motivasjon, og hvordan disse drivkreftene bidrar i bedriftsutviklingen.

Kl. 15.00 - 16.15: Parallellsesjoner: "Hvordan lykkes med oppstarten" v/UE Vestlands rådgivere
I
denne økten deler vi oss i ungdomsskole og videregående skole. Fokus på erfaringsdeling og verktøy du kan ta med deg direkte inn i klasserommet.

Kl. 16.30 - 17.30: Plenumssesjon: Veien videre v/Jørgen Moltubak

Til slutt samler vi trådene fra dagen, og skaper veikartet videre for elev- og ungdomsbedriftsåret.


Kl. 19.00: Konferansemiddag