Vedi Verde SB - Universitetet i Sørøst-Norge

Skjermbilde 2022 05 27 kl 11 12 32

Prosjektering & klimadokumentasjon for miljøvennlige bygg

Vedi Verde SB skal delta i følgende kategorier:

  • Beste Studentbedrift
  • Beste HR-bedrift
  • Beste Sosiale Entreprenør
  • Beste Forretningsplan
  • Bærekraftsprisen

Vedi Verde tilbyr konsulent og prosjekteringstjenester innen byggebransjen.
Bedriften tilbyr grønne løsninger for nybygg og rehabilitering av eksisterende
bygg. I tillegg til miljøaspektet har bedriften fokus på design av bygg med
høykvalitet, godt inneklima og elegant design.

Det som er nytt er at nye lover og regler påvirker finanssektoren til å måtte vurdere bærekraft i tiden fremover. Vedi Verde gjennomfører beregninger for energieffektivitet og livssyklusanalyse (LCA), for å gi et dokumenterbart helhetsinntrykk av prosjektets totale miljøpåvirkning.

På denne måten skiller Vedi Verde seg fra dagens marked, og er tidlig ute
med å komme investorer og bankene i møte, som nå også må vurdere bærekraft
i sine besluttninger

"Selve motivasjonen bak å etablere Vedi Verde, var da vi lærte gjennom byggingeniørstudiet at: Bygg og drift av bygg står for rundt 40% av de totale klimagassutslippene i verden. Dette skapte et sterkt ønske om å bruke kunnskapen vår til endre dette. Vi ønsket ikke å være en del av problemet, men heller å jobbe sammen om å bli en del av løsningen."

SOSIALE MEDIER

Nettside: Vediverde.net

Instagram: @vediverde

KONTAKTINFORMASJON

Rawa Isa Mohammed, Mulham Samanoudi og Maria Volpe.


Tlf Maria Volpe (daglig leder): +47 47860711
Mail: contact@vediverde.net / volpe.maria@hotmail.com