Samlepunkt SB - Universitetet i Sørøst-Norge

Teambilde V2

Samlepunkt er en digital plattform som samler alle kommunes aktiviteter og tilbud, fra både kommunale, private og frivillige aktører. Samlepunkt bidrar til økt folkehelse, samvær og de gode øyeblikkene.

Samlepunkt SB skal delta i følgende kategorier:

  • Beste Studentbedrift
  • Beste HR-bedrift
  • Beste Sosiale Entreprenør
  • Beste Forretningsplan
  • Beste Næringslivsarbeid
  • Bærekraftsprisen

Samlepunkt skal styrke sosiale tilbud, organisere og visualisere tilbud i kommunen, gjøre det enklere å bidra og øke deltakelse på aktiviteter og tilbud. Vi legger vekt på lavterskel, god universell utforming, brukervennlighet og nettverk.

"Når vi snakker med folk, enten om det er folk i kommunen, på universitetet, hjemme eller om det er eldre slektninger, sier de alle at du dette MÅ dere faktisk lage. Hver gang vi får høre slike tilbakemeldinger forsterker det bare følelsen av at vi har truffet spikeren på hodet - folket ønsker seg Samlepunkt!"

SOSIALE MEDIER

Facebook

KONTAKTINFO

Sigri Holm Uhre | Daglig leder | 416 14 518 | sigriholm@gmail.com
Iselin Tangen | Nestleder + Økonomiansvarlig | 954 20 883 | iselin.tangen@yahoo.com
Trine-Lise Kjosnes | Kommunikasjonsrådgiver | 901 40 988 | oppogfram@hotmail.com

post.samlepunkt@gmail.com