FutureFemme UB – Nøtterøy videregående skole

FutureFemme UB utvikler et varmebelte som skal hjelpe kvinner som sliter med mensensmerter. Beltet er først og fremst laget for kvinner, men det kan også lindre andre magesmerter eller ryggsmerter. FutureFemme UB går på studiespesialiserende.

FutureFemme UB, bestående av fire unge jenter, ønsker å adressere kvinners helseutfordringer knyttet til menstruasjonssmerter. Deres produkt, et varmebelte, er designet for å lindre smerter og forbedre kvinnenes hverdag. Ved å tilby et varmebelte som kan justeres til opptil 70 grader og tilpasses ulike kroppsformer, ønsker de å være inkluderende og gi kvinner et effektivt verktøy for smertelindring. Deres visjon er å sette fokus på kvinnehelsen, med mål om å hjelpe kvinner med menstruasjonssmerter til å leve en tilnærmet normal hverdag, samtidig som de øker kunnskapen om kvinnehelse i samfunnet. Gjennom en grundig markedsundersøkelse har de identifisert et betydelig behov for produktet i markedet, og de har utviklet et bærekraftig produkt med fokus på funksjonalitet og inkludering.

På NM deltar bedriften på følgende konkurranser
2. Beste markedsføring
1. Beste videopitch
3. Beste forretningsmodell/-plan
8. Beste bærekraftige stand - i samarbeid med Nova Spektrum
10. Beste samarbeid med næringslivet - i samarbeid med NHO
13. Størst verdiskapingspotensial - i samarbeid med Ferd
12. Beste innovative vare/tjeneste - i samarbeid med Virke


Deltakere i bedriften
Julie Sofie Jenshaug
Oda-Marie Litleskare
Ema Dzafic
Henriette Sørsveen Hofgaard Jensen


Kontaktperson

Daglig leder: Julie Sofie Jenshaug

Ansvarlig lærer: Camilla Guldvik

Fylkeskontakt Ungt Entreprenørskap: Ingrid Skjold Skaugerud

Future Femme vinnerbilde til craft

Les mer om FutureFemme UB på deres nettside og SoMe-kanaler

futurefemme_ub | Instagram, Facebook, TikTok | Linktree