BotaniQ SB - USN campus Bakkenteigen

BotaniQ SB skal levere verdensledende teknologiske løsninger for såing og høsting av tang og tare for å sikre en bærekraftig fremtid.

Botani Q SB

BotaniQ SB har utviklet en robot som både kan så og høste tare. Tareproduksjonen lever råvarer til flere store industrier. Per i dag blir tare høstet manuelt. Denne løsningen vil kunne høste mye mer tare og jobbe døgnet rundt.

På NM deltar bedriften på følgende konkurranser
Beste næringslivsamarbeid

Bærekraftprisen

Beste StudentbedriftDeltakere i bedriften
Pawel Janiszewski

Olav Gram Cook

Eirik Skårerverket

Mats Nerland

Ine Merete Hansen


Kontaktperson

Daglig leder Pawel Janiszewski

Ansvarlig lærer Frank Karlsen

Fylkeskontakt Veronica Ranheim Sveen

BotaniQ i sosiale medier

LinkedIn