Årsmelding 2021: Vestfold og Telemark

Uevt
Aih

Daglig leder har ordet

Nok et år preget av digital undervisning, trafikklysmodeller, kohorter og selvtesting.
Det har gitt krevende dager for oss alle, men først og fremst har den krevende tiden gått ut over de unge.

Praktiske og virkelighetsnære læringsformer

Etter to år med pandemi krever nå ungdommene bedre undervisning, mer innhold og mer praktiske og virkelighetsnære læringsformer. Det å ha opprop på Teams, for så å presentere en oppgave de unge, enten alene eller sammen med en klassekompis, skal levere inn svar på i løpet av dagen, - var i oppstart av pandemien en god nødløsning for fortsatt å kunne tilby undervisningsopplegg under svært vanskelige forhold. All ære til løsningsorienterte lærere. Når det i skrivende stund har gått to år med av-og-på digital undervisning viser det seg at 61% av de unge i Norge rapporterer om at de i pandemien har lært mindre. I Danmark oppgav 1/5 av de unge at de har hatt en svært negativ opplevelse med hjemmeskole mens 55% av eldre barn og ungdom i Italia oppga at de kjedet seg. 1/3 av de unge er rett og slett bekymret om de har lært nok. (FHI: Konsekvenser av Covid-19 på barn og unges liv og helse 2021).
Av positive effekter det rapporteres om med hjemmeskole er fleksibiliteten de digitale flatene kan tilby, og at skolene ble utfordret og trent på raske omstillinger. De unge påpeker at de ønsker å beholde utendørsundervisning og at de nettbaserte fleksible løsningene også kan tilbys fremover.
De unge mener at tiden er overmoden for andre vurderingsformer enn en dags eksamen og er krystallklare på at de ikke ønsker å komme tilbake til hverdagen med de samme undervisningsformer som før pandemien. Dette fordrer at undervisningssektoren makter å snu seg rundt.

Det å oppdage at elevene blir skuffende lite initiativrike og engasjerte i ren kunnskapsoverføringsmetodikk er gammel nytt. Arbeidslivet forventer og trenger selvgående, initiativrike og grønt-tenkende prosjektdrivere med et trent kritisk blikk.
Allikevel er det så vanskelig for oss alle å klatre ned fra kateteret og forlate PowerPoint ene, - hvorfor?

Gode skolehverdager i dag – fremtidens verdiskapere i morgen

I hele verden tar de unge stort ansvar for jordas og sin egen fremtid, de krever action fra politikere og bærekraftige løsninger for ytterligere verdiskaping og demokrati i samfunnet. De unge ser at det bærer galt av sted og krever å få mer reell påvirkningsmakt og ansvar.

De unge skal bli oppmuntret og trent for å tørre å ta initiativ når de ser noe som ikke fungerer. De skal utvikle solidariske holdninger og erfare at de kan bidra til både sosial, kulturell og økonomisk verdiskaping, økt samfunnsengasjement og medborgerskap i lokalmiljøet og i verden øvrig.

UE med sine entreprenørskapsprogrammer og praktisk metodeverk trener og styrker lærerne nettopp å trene sine elever på slike kompetanser.

De som er unge i dag, er morgendagens verdiskapere. Entreprenørskap som kompetanse trengs ikke bare for de som skal starte egen bedrift. Det trengs også når man skal videreutvikle eksisterende bedrifter og organisasjoner. Kanskje trengs det spesielt i offentlig sektor.

Å bygge en kultur for entreprenørskap gir fordeler for unge som skal inn i arbeidslivet, for skolene, for næringslivet, for kommunene i Vestfold og Telemark, og for velferdsstaten Norge. Vi kommer til å trenge folk som evner å både rekke opp handa og gjøre noe med det ved urett eller mangler, - folk som kan skape sosiale, kulturelle og økonomiske verdier også fremover.

Når «skoledager» blir «aktivitetsdager»

Gjennom ett skoleår blir de unge utfordret på både å etablere, drifte og avvikle en bedrift. Her har de fått prøvd seg i det å være kreativ, funnet den gode ideen de brenner for og ikke minst gjort den om til handling.

De har samarbeidet tett og funnet hverandres styrker. Kanskje har noen også opplevd det å være uenig og funnet ut av hvordan de finner gode løsninger sammen. En Elevbedrift er ikke et gruppearbeid de bare kan forlate.

De unge har selv fått bestemme det meste, uten prøver og lærere som har mast om innleveringer av oppgaver. De har måttet forholde seg til påmeldingsfrister på konkurranser, søknader og mesterskap, og selv ta ansvar for innleveringene.

De unge har rett og slett fått utfoldet seg på nye og annerledes måter, tenkt utenfor boksen og spurt og involvert også mange utenfor skolegården. Alt for hjelp til å styrke deres bedrifts forretningsidé.

Flere av der unge har fortalt oss at de opplever denne perioden mer som «aktivitetsdager» enn vanlige «skoledager». Fordi de nettopp opplever denne perioden som positiv og gøy, og som veldig praktisk. Forskningen forteller oss at de unge også øker den generelle skolemotivasjonen ved ett år med Ungdomsbedrift.


Akkurat slike kompetanser de unge får trent gjennom et år med sin Elev- Ungdoms- eller Studentbedrift er det Vestfold og Telemark, Norge og verden har behov for fremover. Så takk for innsatsen alle elever!

Takk også så veldig mye til dere lærere som gjør det lille ekstra og legger mye energi i dette arbeidet! Dette året har vært spesielt krevende. Det krever sitt å organisere skolehverdagene mer praktisk og virkelighetsnært, enda mer når det til tider har foregått på digitale flater. Rollen som «kaospilot» kan være krevende. Men du verden så mye dette arbeidet gir tilbake i form av glimt i elevenes øyne.

Ungt Entreprenørskap sitt samfunnsoppdrag er ikke kun å dyrke frem gründeren. Vi er til fordi vi vet at innovatører trengs overalt - i offentlig sektor, i etablerte selskaper, i akademia og i Vestfold og Telemark.
Tenk bare på om vi om noen år kan si at det var ungdom fra Vestfold og Telemark som løste energikrisen verden nå står i!

Ann-Iren Haugen

Daglig leder

Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark


Ja

Næringslivet heier på de unge

Like før jul fikk Ungt Entreprenørskap Vestfold og Telemark en gla ´melding som ga gjenklang av heiarop fra hjemmekontorene til de ansatte. Sparebanken DNB hadde plukket ut vårt prosjekt Ungt Medborgerskap som ett av flere viktige aktiviteter for barn og unge de ønsker å støtte.

Med prosjekt Ungt Medborgerskap vil vi gjennom praktisk trening gi de unge mestring i å løse helt konkrete sosiale verdiskapingsprosjekt og økt samfunnsengasjement i lokalmiljøet.

Aldersgruppa 13- 17 år har verken stemmerett eller erfaring i demokratisk deltakelse. De vil derfor bli trent på styrking av selvinnsikt, bygge selvfølelse, motvirkning av utenforskap, utfordre låste forestillinger og fordommer, skape mestring og håp – og ikke minst vise at skole også kan oppleves som positivt og gøy.

Høsten 2020 ble Fagfornyelsen i skolen (LK20) innført der blant annet «demokrati og medborgerskap» er ett av tre gjennomgående tema i alle skolefag, sammen med «folkehelse og livsmestring» og «bærekraftig utvikling».

Det har vært flere hyggelige stunder og høye heiarop fra næringslivet og våre øvrige samarbeidspartnere dette året. I forbindelse med våre Gründeridol i både Skien og Sandefjord skrev vår hovedsamarbeidspartner Sparebanken Sør under avtalen som fornyer det fruktbare samarbeidet i ytterligere tre år.


Universitetet i Sørøst-Norge skrev under en ny treårig avtale slik at vi kan fortsette å levere på Studentbedrift ved de ulike campusene, og det med høye målsettinger fra begge parter om en økning av antall deltakende studenter. Den offisielle signeringen ble gjort i forbindelse med vårt digitale kick-off for studentbedrifter.

Sb

Vårt Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrift i streamet versjon

Tirsdag 23. mars gikk vårt første digitale Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter (FMUB) ad stabelen. Vi var det siste eventet som ble arrangert fysisk i 2020, hhv 10. mars. Den dagen glemmer vi aldri. Vi var så klart spente på hvordan de unge ville oppleve FMUB i digitalt format. Juryeringen foregikk Teams i forkant. Vi hadde i forkant av dette vært ute og filmet et utvalg av skoler og elever. Hele sendingen ble en kombinasjon av filmer, prisutdelinger og ikke minst direkte sendinger fra de ulike klasserom ute i Vestfold og Telemark. Ungdommene hadde laget kule «greenrooms» på sine respektive skoler.
Hele 91 deltakende ungdomsbedriftene representerte 13 videregående skoler i Vestfold og Telemark. Disse ble intervjuet av rundt 50 jurymedlemmer i 10 forskjellige kategorier. Den deltakelsen var vi veldig godt fornøyd med. Vi fikk gode tilbakemeldinger fra både skole-eier fylkeskommunen, skolene, lærere og elever på gjennomføringen.
Nedenfor følger presentasjon av vinnerne i de noen av de prisene som gav NM deltakelse.


Fmub

Vinner av Beste ungdomsbedrift 2021 ble Fram Innovasjon UB fra Nøtterøy videregående skole
Priseier: Sparebanken Sør.

2. plass Iread UB fra Nøtterøy videregående skole

3. plass Yogasokk UB fra Sandefjord videregående skole

Vinner av Gunnar Knudsen prisen – beste innovasjon 2021 ble Fram Innovasjon UB fra Nøtterøy vgs
Priseier: Skagerak Energi.

Vinner av Beste Yrkesfaglige pris ble Coronakit UB fra Sandefjord vgs
Priseier: Vestfold og Telemark fylkeskommune.
2. plass Lefsekroken fra Nome vgs
3. plass Traktor tjenester fra Nome vgs

Regionsmesterskapet for studentbedrifter

Det er klart etter gjennomført regionmesterskap i studentbedrift for Telemark og Vestfold 4. mai. Over tjue studentbedrifter fra Universitetet i Sørøst-Norge (USN) kjempet om priser under livesendingen på YouTube.

PanopticXR SB stakk av med seire og gode plasseringer i flere kategorier. Gjeveste er beste studentbedrift og gullbillett til NM-deltakelse 9. juni.

"Utrolig gøy! Dette viser at innsatsen vi har lagt i bedriften er verdt det og reflekterer mulighetene vi har i fremtiden. Nå har vi rukket å lande litt etter feiringen og ser frem til å stille i NM. Vi er motivert for å stikke av med pallplasseringer også der"
Simen Holm Bakken, daglig leder PanopticXR SB
R

Følgende studentbedrifter gikk videre til NM:

  • PanopticXR SB. Utvikler fremtidsrettede løsninger og programvare for industri og bygg-automasjon slik at fagarbeidere kan fokusere på arbeidet, ikke alt rundt.
  • Fenris Tools SB. Verktøyprodusent med smarte og innovative kvalitetsverktøy som skal gjøre hverdagen enklere for håndverkere og privatpersoner. Produktet Close-it er det komplette verktøyet for APK-klammeren.
  • Digiplus SB. Ønsker å gjøre den digitale hverdagen mer sosial. Skape gode opplevelser digitalt for økt engasjement, motivasjon, læringsutbytte, trivsel, effektivitet, teambygging, tillit og samarbeid.
  • SBtO SB. Utvikler løsninger for utvinning av næringsstoffer fra slambehandling ved oppdrettsanlegg.
  • SpråkSmart SB. Utvikler en spesialdesignet bok som hjelper personer med demens å bevare og opprettholde kommunikasjonen.
  • Tacoway SB. Norges nye fastfoodkjede. Skal kommersialisere den norske fredagstacoen gjennom franchiselokaler i hele Norge.
  • Vestire SB. Utvikler en nettside som skal gjøre det lettere å finne klær som faktisk passer, uavhengig av kropsstørrelse.
  • Les mer om vinnerbedriftene her
G

Vår største lærersamling ever
Vi tror at koplingen pandemi og større entreprenørskapsinteresse gjorde sitt til at da vi i oktober arrangerte vår årlige lærersamling så deltok det totalt over 70 deltakere. 50 av disse var vgs lærere som enten allerede har UB eller ønsker å benytte programmer fremover. UE Agders sin Vemund Ruud og innleide Jonas Aakre fasiliterte deltakerne i å lage undervisningsopplegg uten fasit samt fasiliteringsverktøy i idégenerering, gode gruppedynamikkøvelser for å løse og forebygge evt konflikter, kreativitetsøvelser samt øvrig prosjektlederverktøy. UEVT og UEN informerte om nye tilbud i årshjulet og ESP (Entrepreneurial Skills Pass).

D

Gründeridol

For første gang arrangerte vi Gründeridol både i Skien og i Sandefjord, og det to dager etter hverandre. Disse mørke novemberdagene var det de gode ideene i oppstartsfasen og prosessen videre fra idé til en ferdig vare eller tjeneste som det ble jobbet med.

Ungdomsbedriftene fikk 2 minutter til å presentere sin bedrift og idé på en scene foran jury og publikum. I tillegg fikk ungdomsbedriftene minst to «speed-datinger» med mentorer, alle anerkjente næringslivspersoner fra Vestfold og Telemark. De tre beste forretningsideene ble premiert med prispremier som bedriftene kan benyttet til å løfte idéene sine ytterligere til Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter den 15. mars på Hjertnes kulturhus, i Sandefjord.

UE VXT Innovasjonsfond

UE VXT Innovasjonsfond har som mål å øke innovasjons- og verdiskapingsgraden i din Ungdoms- eller Studentbedrift slik at deres produkt eller tjeneste blir mer ressurssmart og inkluderende. Alt dette for å styrke menneskers livskvalitet og samtidig holde økonomiens fotavtrykk godt innenfor jordas tålegrense. Fondet ble lansert høsten 2021, med første søknadsrunde 31.12.21. Totalt i skoleåret 21/22 har UE VXT tildelt omlag 90.000kr til UB og SB prosjekter, gjennom totalt 11 søknader og tilskudd.

2021 11 09 15 44 55

Bilder av øvrige høydepunkter fra 2021

A

Klikk på knappene under for signert årsregnskap og årsberetning for 2021 samt årsmøteprotokoll vedtatt på årsmøtet den 15. april 2022: