En digital møteplass for elevbedriftslærere

Heisann kjære lærer!

Vi i Ungt Entreprenørskap heier på lærerne, og ønsker derfor å prøve noe nytt hvor målet er at lærere som driver med elevbedrift skal få et større nettverk å spille på lag med. Derfor innfører vi en «Kaffeprat mellom EB lærere» en gang i måneden, via Microsoft Teams. Det varer kun 30 minutter hvor vi i UE lager et lite tema som vi forteller om, og dere lærere kan dele deres erfaringer og bli inspirert av andre EB-lærere. Første samling er torsdag 5.januar kl. 14:45, og du kan så klart delta selv om du ikke er elevbedriftslærer, men bare nysgjerrig på hvordan det fungerer

Møt oss for en inspirerende prat

20221201 132316783 i OS

Den første kaffepraten for EB lærere arrangeres via Microsoft Teams torsdag 5.januar, klokken 14:45.

Kaffepraten arrangeres den første torsdagen i hver måned, så husk å legg til arrangementet i kalederen din så du aldri går glipp av en kaffeprat.


Elevbedrift er et program hvor elevene utvikler samarbeidsevner, kreativitet og initiativ gjennom etablering og drift av en Elevbedrift. Lærerne kobler arbeidet opp mot læringsmålene i ett eller flere fag i tillegg til tverrfaglige temaer.

Elevene utvikler sine elevbedrifter med utgangspunkt i egne interesser og får erfaring med å utfolde skaperglede, engasjement og utforskertrang. De får gjennom arbeidet erfaring med å se muligheter og omsette ideer til handling. Ansatte i Ungt Entreprenørskap i hele Norge står klar med å bistå skoler og lærere i arbeidet med Elevbedrift og vi kommer gjerne til din skole om skolen ønsker å sette i gang med metoden.

Siri Ungt Entreprenorskap portrett 0008
Siri Korsnes
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag
Marte Aas3
Marte Aas
Rådgiver grunnskole, sørlige del Trøndelag