Årsmelding 2023: Trøndelag

Årsmelding 2023 Trøndelag

Bilde1

Leder

Daglig leder har ordet

ved daglig leder Frank Norbeck

Alle barn og unge i Trøndelag skal få muligheten til å utforske sitt entreprenørielle potensial.

I 2023 har Ungt Entreprenørskap Trøndelag ytterligere styrket sitt bånd med kommuner og fylkeskommunen. Gjennom tett samarbeid og videre implementering av det nye læreplanverket i skolen (LK20) har vi oppnådd en dypere forankring i hele skoleløpet gjennom året. Dette har resultert i økt deltakelse og engasjement fra skoler, lærere og elever i våre entreprenørskapsprogrammer. Vi har gjennomført lærerseminarer og deltatt på kursing gjennom NTNU som har bidratt til å spre bevissthet om viktigheten av entreprenørskap i utdanningen. Den gode forankringen i kommuner og fylkeskommunen har gitt oss et solid fundament for å videreutvikle og styrke vårt arbeid i Trøndelag.

I løpet av 2023 har vi hatt gleden av å samarbeide tett med Sparebank1 SMN, som utfordret oss på en ny og spennende måte. Gjennom feiringen av bankens 200-årsjubileum ble samarbeidet utviklet, sterkt preget av innovasjon, kreativitet og gjensidig inspirasjon. Sammen banken gjennomførte vi SMART-camper i Ytre Namdal og Innherred, innovasjonscamper for videregående elever på de samme plassene, hvor det hele kulminerte med en gigantisk innovasjonscamp i Trondheim Spektrum med hele 1.500 elever! Når vi kombinerer våre respektive kompetanser og ressurser har vi kunnet skape enda mer verdifulle og meningsfulle entreprenørskapsopplevelser for barn og unge i Trøndelag. Dette partnerskapet, sammen med de andre, fantastiske samarbeidspartnerne vi har fra arbeidslivet i Trøndelag, har virkelig bidratt til å løfte vårt arbeid gjennom året.

Våre ansatte har i 2023 vist en eksepsjonell innsats og dedikasjon til vårt felles mål om å fremme entreprenørskap blant barn og unge i Trøndelag. Gjennom sitt engasjement, kompetanse og harde arbeid har de stått på langt utover forventningene. Deres lidenskap for å inspirere og støtte elever og lærere har vært en viktig drivkraft bak økningen på elevtreff i nær sagt alle programmer. Vi har fortsatt økte ambisjoner og gleder oss til å fortsette å jobbe sammen med vår strategi og mot våre mål.

Entreprenørskap er en kritisk ferdighet som trengs i dagens stadig skiftende arbeidsmarked. I 2023 har vi fortsatt vårt arbeid med å fremheve viktigheten av entreprenørskap i alle utdanningsnivåer, fra barneskole til videregående skole. Vi ser at arbeidslivet i regionen stadig ser lengre fram i tid. De er i langt større grad interessert i å jobbe sammen med oss slik at elever skal i enda større grad kan foreta kvalifiserte utdanningsvalg før de skal velge studieretning på videregående skole. Gjennom våre programmer har vi sett elever utvikle kreativitet, problemløsningsferdigheter og entreprenørielle ferdigheter som vil være uvurderlig for at de skal lykkes i livet. Vi skal fortsette å jobbe hver dag for å integrere entreprenørskap i skolene på alle nivåer, og for å sikre at alle barn og unge får muligheten til å utforske sitt entreprenørielle potensial – til beste for seg selv og for framtidens Trøndelag.

UE portretter 201902 2

Totalaktivitet ulike programmer skoleåret 2022/2023

2021 / 2022 2022 / 2023 Endring i prosent
Innovasjonscamp Grunnskole 4159 3564 -14,3 %
Innovasjonscamp Videregående 1448 1362 -5,9 %
Innovasjonscamp Høyere utdanning 310 343 10,6 %
SMART 2577 3010 16,8 %
Våre familier 237 322 35,9 %
Vårt lokalsamfunn 981 1150 17,2 %
Økonomi og karrierevalg 2477 3750 51,4 %
Elevbedrift 1365 1260 -7,7 %
Ungdomsbedrift 1279 1407 10,0 %
Vinnere Lensvik 2023

SMART

Skoleåret 22/23 har vært et innholdsrikt år for SMART, hvor vi har videreført tidligere avtaler og skaffet noen nye. Vi har gjennomført to større SMART-opplegg med Sparebank 1 SMN, hvor 750 elever var med på SMART-SMN. Her sørget Sparebank1 SMN Samfunnsutbytte for pengepremier til nesten 20 forskjellige skoler.

Banken feiret også 200-årsjubileum. Her deltok 15 skoler, mange av de nye, fra gamle Nord-Trøndelag. Vinnergruppene fikk stille ut løsningene sine i Rørvik og Verdal havn, foran båten Statsraad Lehmkuhl.

Vi har videreført ReMidt og økt antall skoler i sør-delen av Trøndelag. Dette har spredd seg videre i avfallsbransjen og en avtale med Midtre Namdal Avfallsselskap har ført til avtale om 8 nye SMART-camper i Namdalen i 2024. SMART har i løpet av 2023 fått fotfeste i nord-delen, og vi er glade for å ha økt antall gjennomføringer og elever gjennom hele Trøndelag.

Det ble også jobbet godt opp mot administrasjonene i kommunene, noe Namsos er et godt eksempel på. Her skulle 3 kommuneplaner revideres, og samtlige 7. trinnselever i hele kommunen deltok og løste kommunens problemstillinger gjennom SMART.
Snakk om å ta ungdommens stemme på alvor!UE City Syd23 4240

Elevbedrift

Vi er stolte av å rapportere en økning på imponerende 9% i antall elevbedrifter i løpet av det siste kalenderåret. Til tross for en nedgang på elevbedrifter når vi måler skoleår, ser vi at gjennom hele 2023 er det hele 18 kommuner i Trøndelag har registrerte elevbedrifter, som viser at engasjementet for entreprenørskap er blomstrende. Våre lærerkurs har vært vellykket, og tilbakemeldingene fra lærerne er oppmuntrende: Arbeidet med elevbedrift øker motivasjonen for skolearbeid og gir bedre forståelse for fagenes praktiske anvendelse.

Regionmesterskapet i mars samlet over 300 elever, og juryen uttalte at forretningsideene nå var av meget høy kvalitet. Vi har også styrket støtten til lærerne ved å øke antall rådgivere på grunnskoleteamet til 5 personer, og vi har dermed økt vår tilstedeværelse i skolene for å gi bedre bistand til skolen i en ellers hektisk lærerhverdag. Takket være tett samarbeid med næring og skolene, ser vi frem til enda flere elevbedrifter med kvalitet framover.Bilde1

Ungdomsbedrift

Etter en travel høst med rekordmange kick-off’er og registrerte ungdomsbedrifter hadde vi et fantastisk Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter i mars.

Årets høydepunkt for programmet Ungdomsbedrift ble Norgesmesterskapet, da vi fra Trøndelag tok storeslem! Av 14 kategorier med 42 priser, tok Trøndelag 11 priser i 7 kategorier - ca ¼ av alle prisene.

Thora Storm VGS tok 9 av disse, noe som var desidert mest av en skole på NM.

Kelpnest UB fra Thora Storm VGS tok hjem den gjeveste premien "Beste Ungdomsbedrift" fra NM og dermed gikk ferden til Istanbul for å delta på EM for UB for å representere Norge. Der tok de også to priser, nemlig Fedex-prisen og lederskapsprisen.

Thora Storm vgs hadde 5 lag i NM: KelpNest UB, ReTain UB, Lumina UB og Food Manager UB. De andre bedriftene som deltok var Krystallkaramellene UB, Røros videregående skole, Rørviks Unge Kjøkken UB, Ytre Namdal videregående skole, DrittFritt UB, Mære Landbruksskole og Escafe UB, Kristen videregående skole Trøndelag.

Hele den trønderske resultatlisten finner du her.

I tillegg til alt dette så tok Animal Seafood UB fra Charlottenlund vgs førsteprisen i den nasjonale finalen i Euronext Blue Challange. Hele bedriften og læreren dro til Oslo hvor de mottok premie og fikk ringe i klokka på Oslo Børs.

Vi fortsatte med Innovasjonsprogramet «Team Trøndelag» for de seks mest innovative ungdomsbedriftene i fylket, i et godt samarbeid med Sparebank1 SMN. Bedriftene jobbet hardt og vi avsluttet prosjektet med en pitchekonkuranse hvor Kelpnest UB gikk av med seieren