Til hovedinnhold

1. Idejakt

Når dere skal jobbe med ideer, er det viktig at ideene løser et problem eller dekker et behov. Dere starter med å finne problemer og behov, for så å komme på mange ideer.


Idejakt
Idejakt 4
Idejakt 2
Idejakt 3

5

1. LET ETTER BEHOV OG PROBLEMER

Bli kjent med begrepene behov, problem og målgruppe, og jobb med å finne problemer som er verdt å løse.

7

2. JAKT IDEER

Det er sjelden den første ideen man kommer på er den beste. Derfor er det viktig å jobbe sammen om å finne mange ideer.

9

3. VELG EN IDE

Det kan være vanskelig å bli enig om én ide. Beslutningsplakaten hjelper dere med å gjøre noen valg og med å finne ideen dere skal jobbe videre med.