Til hovedinnhold

Fase 1: IDÉJAKT


I idéjakten skal dere først komme på mange idéer. Deretter skal dere jobbe videre med noen av idéene, bli enige om den BESTE idéen og til slutt teste den på et publikum.


1. JAKTE IDEER

Bla bla bla bla bla Bla bla bla bla blaBla bla bla bla blaBla bla bla bla blaBla bla bla bla bla

29

2. VELGE UT

Bla bla bla bla bla Bla bla bla bla blaBla bla bla bla blaBla bla bla bla blaBla bla bla bla bla

30

3. GJØR IDEEN BEDRE

Bla bla bla bla bla Bla bla bla bla blaBla bla bla bla blaBla bla bla bla blaBla bla bla bla bla