Til hovedinnhold

3. Presentasjon

I en presentasjon skal dere fortelle om ideen deres, overbevise og inspirere et publikum.


Presentasjon 2
Presentasjon
33

1. GI IDEEN ET ANSIKT

For at andre skal huske løsningen deres, bør den ha et navn, en logo og et slagord. Og kanskje også en reklamefilm?

34

2. PRESENTASJON

Når dere skal holde en presentasjon, må dere vite hva som er lurt å tenke på og øve mye.

35

3. STAND

Skolefinalen er dagen dere skal presentere prosjektet deres for de andre i klassen, læreren og for et jurypanel.