Til hovedinnhold

Behov og problemer


UE elev 1pers lupe behov gronn

BEHOV OG PROBLEM

Når dere skal jobbe med ideer, er det viktig at disse enten løser et problem eller dekker et behov.

  • Et problem = en uløst oppgave
  • Et behov = å ha bruk for noe / å trenge noe
UE sosiale forhold gronn

MÅLGRUPPE

Når dere skal finne behov og problemer, er det viktig å tenke HVEM som opplever problemet eller har behovet.
- Dette kalles en målgruppe.

HVERDAGSPROBLEMER

Se filmen for inspirasjon.


UE HR gronn

Oppgave 1.1
HVILKET PROBLEM SKAL DERE LØSE?

  1. Hver for dere, finn 3 - 6 problemer koblet til oppgaven dere har fått.
  2. Alle velger ut minst 2 og presenterer for gruppa. (Én på gruppa skiver ned alle problemene som blir presentert.)
  3. Hver av dere stemmer på de 3 problemene dere ønsker å jobbe videre med.

De 3 problemene med flest stemmer, tar dere med videre.

UE elev stjerne tips gronn

"HVORDAN KAN VI" - SPØRSMÅL

For å gjøre det enklere å komme på ideer til et problem, kan det være lurt å formulere problemet som et “Hvordan kan vi”-spørsmål.

F.eks.:

PROBLEM: Det er vanskelig å få barna til å vaske hender.

SPØRSMÅL: Hvordan kan vi gjøre det gøy og spennende å vaske hendene?