Til hovedinnhold

UE elev 1pers lupe behov gronn

BEHOV OG PROBLEM

Når dere skal jobbe med ideer, er det viktig at disse enten løser et problem eller dekker et behov.

  • Et problem = en uløst oppgave
  • Et behov = å ha bruk for noe / å trenge noe
UE sosiale forhold gronn

MÅLGRUPPE

Når dere skal finne behov og problemer, er det viktig å tenke HVEM som opplever problemet eller har behovet.
- Dette kalles en målgruppe.

HVERDAGSPROBLEMER

Se filmen for inspirasjon.


UE HR gronn

Oppgave 1.1
HVILKET PROBLEM SKAL DERE LØSE?

  1. Hver for dere, finn 3 - 6 problemer koblet til oppgaven dere har fått.
  2. Alle velger ut minst 2 og presenterer for gruppa. (Én på gruppa skiver ned alle problemene som blir presentert.)
  3. Hver av dere stemmer på de 3 problemene dere ønsker å jobbe videre med.

De 3 problemene med flest stemmer, tar dere med videre.

UE elev stjerne tips gronn

"HVORDAN KAN VI" - SPØRSMÅL

For å gjøre det enklere å komme på ideer til et problem, kan det være lurt å formulere problemet som et “Hvordan kan vi”-spørsmål.

F.eks.:

PROBLEM: Det er vanskelig å få barna til å vaske hender.

SPØRSMÅL: Hvordan kan vi gjøre det gøy og spennende å vaske hendene?