Til hovedinnhold

Til læreren


Navigasjonsfirkanten SMART u bakgrunn

VI TRENGER DIN TILBAKEMELDING!

www.smart.ue.no er laget for å støtte læreren i gjennomføring av programmet SMART. Ressursen er publisert for en testperiode i mai 2023. Den vil bli videreutviklet våren og sommeren 2023, klar for lansering høsten 2023.

For å utvikle materiellet trenger vi tilbakemelding fra dere brukere. Vi er veldig takknemlig om du kan sette av litt tid til et digital samtale om din og dine elevers bruk og opplevelse av den nye ressursen.

UE vil kontakte deg for en digital samtale.

DOKUMEN Tmal Lilla

DOKUMENTMALER

Det er laget 8 ulike dokumentmaler som skal benyttes som del av arbeidet med SMART i testperioden uke 18 - 22. Lærere som er del av testperioden vil få tilsendt filene fra sin UE-kontakt.

Dokumentene er disse:

 • B - Samarbeidsavtale
 • 1.1 - Hverdagsproblemer
 • 1.2 - PEN-skjema
 • 1.4 - Beslutningsplakat
 • 2.2 - Skisse av modell
 • 2.3 - Plan for modell
 • 3.4, 3.2 & 3.3 - Gi ideen et ansikt
 • 3.4 - Planlegg presentasjon (OBS! Printes i A3)
Bilde av laererportal UE

LÆRERPORTAL

www.portal.ue.no er en kommunikasjonsplattform for deg som lærer.

Når du registrerer deg/logger deg inn kan du starte lærerveiledningen for SMART og få tilgang på mye ressurser:

 • Koblinger til fagfornyelsen
 • Lærerveiledninger til programmet
 • Dokumenter og maler knyttet til gjennomføringen