Til hovedinnhold

Dokument Gronn

Beslutningsplakaten får dere av læreren!

Oppgave 1.4
BESLUTNINGSPLAKATEN

 1. Fyll inn ideene deres
 2. Vurder om målgruppen har behov for denne ideen eller bare ønsker den.
 3. Bli enige om de 3 ideene dere mener målgruppen har mest behov for.
 4. Fyll inn fordelene og ulempene ved ideene.
 5. Bli enige om den beste ideen, og skriv litt om den i plakaten

UE elev 2pers boble dere gronn

Oppgave 1.5
KAN IDEEN FORBEDRES?

En løsning er aldri endelig, den må testes og forbedres.

 1. Hver for dere, fortell om ideen til en dere kjenner og still disse spørsmålene:
  1. Er det behov for ideen vår?
  2. Har du hørt om ideen før?
  3. Hvordan kan ideen forbedres?
 2. Bruk svarende til å se om det er noe dere kan forbedre.

Jo flere dere snakker med...

jo mer lærer dere om løsningen deres. Og det gøye er at løsningen blir bedre!


Dere er nå ferdig med fase 1 av SMART, og kan gå videre til; FASE 2: PROTOTYPE