Til hovedinnhold


Dokument Gronn

PEN-skjemaet får dere av læreren - ett til hver gruppe!

P - PROBLEM
E - EKSISTERENDE LØSNINGER
N - NYE LØSNINGER

Oppgave 1.2
PEN-SKJEMA

Nå skal dere komme på mange ideer som passer til problemene dere har valgt.

Gjør dette i gruppa:

  1. Fyll inn problemene gruppa ble enige om
  2. Undersøk eksisterende løsninger
  3. Kom med ideer til nye løsninger

BÆREKRAFTIGE LØSNINGER

De beste ideene er både bærekraftige og kreative. Se filmen fra Unicef for å få inspirasjon til hvordan dere kan lage bærekraftige løsninger.


STÅR DU FAST?

Det er helt vanlig å stå litt fast når man jobber med ideer. Ta en titt på filmen og følg tipsene!


SMART Gronn ideer

Oppgave 1.3
SETT IDEENE SAMMEN

  1. Sett ideene sammen, og se om de kan bli til flere nye ideer.
  2. Velg 4 - 6 ideer som gruppa vil gå videre med.