Påmeldingsfrist for deltakelse på Fylkesmesterskapet for ungdomsbedrifter 16. mars 2022


Påmelding til fylkesmesterskapet består av 2 steg og åpner 2 uker før fristen.

Steg 1 - påmelding til utstilling og konkurranser

Steg 2 - bekreftelse av utstilling og konkurransedeltakelse gjennom innlevering av konkurransebidrag. De konkurransene man ikke leverer i, strykes man fra. Frist for innlevering er 30. januar 2022.

Informasjon om fylkesmesterskapet finner dere her: https://www.ue.no/rogaland/inf...

Påmeldingsskjema finne dere her: https://www.ue.no/rogaland/inf...