Påmeldingsfrist syretest 7. desember


En Syretest er et arrangement der ungdomsbedriften møter et panel fra næringslivet. Ungdomsbedriften bruker inntil 5 minutter på å presenterer forretningsideen sin gjennom en planlagt presentasjon. Deretter samtaler panelet og ungdomsbedriften sammen i ca. 15 minutter om styrker og svakheter til forretningsideen. Totalt varer møtet mellom ungdomsbedrift og panel i 20 minutter.

Påmelding
For å legge til rette for deltakelse på ulike tidspunkt må vi tilføye flere frister for påmelding. Det blir nå 1 påmelding for hver syretestdato. Årshjulet blir endret med nye datoer. Frist for påmelding til første gjennomføring er den samme som annonsert tidligere.

Ungdomsbedriftene velger seg 1 av datoene og det anbefales at de velger seg en dato som ligger nærmest mulig tidspunktet for når forretningsideen ble satt. På den måten er forretningsideen fremdeles justerbar etter innspill fra panelet.
Vi ser at det er ulik praksis mht deltakelse på syretesting. Noen lærere jobber for at alle ungdomsbedriftene skal syretestes på en og samme tid slik at ungdomsbedriftene går i takt. Andre lar ungdomsbedriftene melde seg på når de har en fundert forretningsidé og legger til rette for at de ulike ungdomsbedriftene følger sin egen framdrift uavhengig av de andre bedriftene i klassen. Det er opp til lærer å avgjøre når man ønsker at ungdomsbedriftene skal delta, men vår anbefaling er at bedriftene melder seg på når de er klar, uavhengig av de andre bedriftenes progresjon.

Påmelding til 7. desember (26. november): https://uer.wufoo.com/forms/ss...

Ved påmelding blir ungdomsbedriftene bedt om å velge tidsintervall for syretest. Tidsintervallene er på 1,5 timer. Ungdomsbedriften vil i etterkant få beskjed om nøyaktige klokkeslett for syretesting.

Gjennomføring

Syretestingen settes opp som et Teams-møte der personen som er oppgitt som bedriftens kontaktperson blir innkallt til et møte. Ungdomsbedriften kobler seg på møtet 5 minutter før deres tildelte tidspunkt. Lærer får også denne møteinnkallingen og har da mulighet til diskret tilstedeværelse på syretestingen.

Ungt Entreprenørskap tar i mot ungdomsbedriften i møtet og sender dem videre til et grupperom der panelet tar i mot dem. På ett og samme tidspunkt kan det foregå flere parallelle syretester. Det kan derfor forekomme at du som lærer ikke får sett alle presentasjonene til dine ungdomsbedrifter.

Ungdomsbedriften være foreberedt til dette møtet og selv ta høyde for sykdom osv. Det beste for panelet er om å bedriften har laget en presentasjon som viser hva forretningsideen er.

Booster
Etter hver syretest-dag vil det deles ut 1 eller flere Boostere til de forretningsideene som om de ulike panelene denne dagen vurderte som meste interessant. Tildeling av Booster annonseres like etter at den enkelte syretesten er gjennomført.

Dette er ikke en konkurranse i pitching og presentasjon. Booster-midlene deles ut med basis i forretningsideen(e) som utmerket seg denne dagen.