Styret

Jan Eirik Gjerdevik
Jan Eirik Gjerdevik (Styreleder)
Kommunikasjonsrådgiver, Vår Energi ASA
Anne Kristin Bruns
Anne Kristin Bruns
Leder Opplæringsutvalget, Rogaland fylkeskommune (KrF)
Ole Gilje
Ole Gilje
Regiondirektør, SpareBank 1 SR-Bank
Isabell Naess
Isabel Næss
Innovasjonsrådgiver, Stavanger kommune
Tora Eide
Tora Eide
Mulighetsutvikler og havvindkoordinator, Haugaland Vekst
Anniken Tjostheim
Anniken H. Tjøstheim
Leder, Handel og kontor region Rogaland og Agder
Tone Vaule
Tone Vaule
Ordfører, Bjerkreim kommune
Sigurd Ur
Sigurd Ur
Rådgiver, NHO Rogaland