Hovedsamarbeidspartnere

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune er fylkets største skoleeier og vår viktigste samarbeidspartner. Vi leverer undervsingsmetoder, veiledning og aktivitet til lærer og elever ved de fleste av fylkets 26 videregående skoler. Vi samarbeider tett om å statig utvide tilbudet slik at så mange elever som mulig får møte entreprenørskap som en del av undervisningen gjennom årene på vidergående.


HK logo RGB primaer payoff 900x619

Haugaland Kraft skaper merverdi for innbyggerne på Haugalandet. Haugaland Kraft jobber med å utvikle områder som er og vil bli viktige for fremtiden, for både næringsliv og samfunn. Sammen med oss deler de hvert år ut Bærekraftsprisen for Elevbedrifter på ungdomsskolen.


Gassco logo rgb

Gassco har som operatør ansvar for sikker og effektiv transport av gass fra norsk sokkel og skal være en ledende gasstransportør i Europa. De samarbeider med oss for å gi Ungdomsbedrifter på Haugalandet gode vilkår. Det betyr at de hvert år bidrar på Syretest av forretningsideer og under Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter.


Lyse logo

Lyse er et innovativt, norsk konsern som opererer innenfor områdene energi, infrastruktur og telekommunikasjon. Konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid. Som samarbeidspartner bidrar de både til arbeidet med Ungdomsbedrifter samtidig som vi har hatt flere spennende prosjekter sammen i grunnskolen.


SR Bank logo

SpareBank 1 SR-Bank er Sør- og Vestlandets ledende finanshus. De har røtter tilbake til 1839, og har i dag over 250.000 privatpersoner og bedrifter som kunder. De har i flere år samarbeidet med oss for å bevisstgjøre elever innfor personlig økonomi. De er også en sentral bidragsyter i arbeidet med Ugdomsbedrifter i hele fylket.


Samfunnssentralen logo staeende ORIG

Samfunnssentralen eies og drives av investeringsselskapet TD Veen. Samfunnssentralen har valgt å satse på sosialt entreprenørskap innen fire områder: Ungdom, rehabilitering, ren mat og redesign/gjenbruk. De tilbyr kontorfellesskap og søtte til sosiale entreprenører i oppstartsfasen. Sammen med oss deler de ut prisen for "Årests sosiale entreprenør" for Elevbedrifter på ungdomsskolen.


Srstiftelsen logo

Gjennom generasjoner har SpareBank 1 SR-Bank bygget opp verdier som har bidratt til trivsel, vekst og ny verdiskaping for mennesker i regionen.
De har gjennom flere år støttet ulike prosjekter hos Ungt Entreprenørskap både på barneskole, ungdomssskole og videregående.


Vaer Energi logo center

Vår Energi opererer olje- og gassproduksjon over hele sokkelen, med felt i Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. De har hovedkontor på Forus i Stavangerregionen og avdelingskontorer i Hammerfest og Oslo. Sammen med oss arrangerer de "Vår Energi Challenge" hvor elever fra vidergeående skole utfordres til å løse relle problemstillinger Vår Energi står i.


WEB IKM logo rgb fredn omr

IKM er en multidisiplin leverandør til olje- og offshoreindustrien der vekst er et satsningsområde: vekst i omsetning, vekst i fortjeneste og vekst i antall leverte tjenester og produkter. IKM vil fortsette med nyetableringer, oppkjøp og allianser, slik at vi stadig utvikler oss som en kvalitetsleverandør.

— Unge bør få muligheten til bredere erfaring mens de er under utdanning, og bevisstgjøres i forhold til de utfordringer som ligger foran dem etter endt skolegang.
Ståle Kyllingstad, konsernsjef, IKM Gruppen


Smedvigja

Smedvig er et investerings- og utviklingsselskap som investerer kapital og tilfører kompetanse i prosjekter vi tror på. Smedvig har investert og utviklet eiendom siden slutten av 60-tallet. Vi tenker langsiktig og jobber strategisk med innovasjon for å ligge et steg foran i dagens endrede marked. Vi skal bygge for fremtiden.


Haugstad logo large

Haugstad Møbel produserer et bredt spekter av møbler, med hovedfokus på skole- og barnehagemøbler, kjøkken, kontormøbler og spesialmøbler/innredninger.

De har etablert "Hubben", en læringsfabrikk hvor elevbedrifter får tilgang på maskiner, utstyr og kasserte møbler til redesign. Samarbeidet med Haugstad Møbel er knyttet til "Hubben" og samarbeidet vi har med skolene i Hå kommune.


Dalane Energi

Dalane Energi AS er et konsern bestående av Dalane Kraft AS, Dalane Nett AS og Dalane Energisalg AS. Vårt samarbeid er knyttet til programmene SMART (barneskole) og Elevbedrift (ungdomsskole) i Dalaneregionen.