Årsmelding 2023: Rogaland

Ue gruppebilde brussel skalert

2023 ble et innholdsrikt år med stor aktivitet og kjekke opplevelser! I Samfunnsdebatten er stadig skolepolitikk tema og vi styrkes i troen på at våre metoder er et viktig bidrag for å svare på behovet for en mer praktisk, variert og relevant skolehverdag.

Økt satsing fra Rogaland Fylkeskommune

Nytt fylkesting kom på plass etter kommune- og fylkestingsvalget høsten 2023. Og da budsjett for 2024 ble vedtatt, var det svært gledelig at Ungt Entreprenørskap fikk kr 1.000.000,- i økte driftsmidler.

Det gir oss mulighet til å styrke arbeidet med å oppnå ambisjonene som er satt i "Veikart for entreprenørskap i den videregående opplæringen i Rogaland". Veikartet går fram mot 2026 og har klare mål for økt aktivitet ved de videregående skolene innenfor alle de tre programmene vi tilbyr: ØkonoMIN, Innovasjonscamp og Ungdomsbedrift.

Veikartet kan leses i sin helhet her.

Aktiviteten i grunnskolen har satt seg

Begge hovedprogrammene våre i grunnskolen, SMART (et ideverksted for 5.-7. trinn) og Elevbedrift (8.-10- trinn) har etablert seg som fast tilbud ved flere skoler i fylket vårt. Det skyldes i hovedsak kommuneavtalene som sikrer at skolene får tilgang på vår kompetanse, våre rådgivere og våre program uten at det koster den enkelte skole noe. Vi ser også at flere lærere ved hver skole bidrar i arbeidet med entreprenørskap, noe som sikrer et mer robust og bærekraftig arbeid som gjør aktiviteten vår mindre sårbar.

Også i 2023 gleder vi oss over at våre metoder sees i sammenheng med andre målsetninger skolene ønsker å oppnå. Våre program bidrar til en mer praktisk og relevant tilnærming til temaene elevene likevel skal gjennom. Et eksempel på dette er Innovasjonscampen vi gjennomførte ved Gjesdal Ungdomsskole i desember. Skolen hadde satt opp en temauke for bærekraft. Sammen aktører fra lokalt arbeidsliv presenterte vi ulike problemstillinger knyttet til utvalgte bærekraftsmål og alle elevene ved skolen fikk i oppgave å foreslå løsninger som de mot slutten av uken presenterte foran en jury. Dermed lærte de ikke bare OM bærekraft, men GJENNOM å foreslå løsninger på en ekte utfordring. Et inspirerende eksempel til etterfølgelse!

Ue innovasjonscamp gus 271123 12 skalert
Ue innovasjonscamp gus 271123 10 skalert

Endringer i staben

Ole Petter Rettedal ble i august ansatt som rådgiver på barneskole hvor han i hovedsak skal jobbe med SMART-programmet for mellomtrinnet. Sammen med resten av rådgiverne våre styrker han laget med både kompetanse og kapasitet slik at enda flere lærere kan få vår veiledning til en mer praktisk, virkelighetsnær og relevant undervisning.

Ole Petter er utdannet pedagog og har 15 års erfaring som lærer. Han har jobbet ved barneskoler både i Oslo, Kristiansand og Sandnes, de siste fem årene ved Sørbø skole i Sandnes. Ole Petter har en bred allmennfaglig bakgrunn med erfaring fra de fleste trinn. Han har hovedsakelig vært kontaktlærer på mellomtrinnet (5.-7. trinn) med hovedansvar for matematikk, KRLE, naturfag, samfunnsfag og Kroppsøving.

Ellers er Ole Petter oppvokst på Sandnes hvor han og familien har bosatt seg etter noen år på øst- og sørlandet. Han er 42 år, har to barn, liker å være sosial og har en forkjærlighet for frisbeegolf og brettspill.

UE ole petter rettedal 2023 72 4

Rogaland m Lund

Kommuneavtaler

Kommunene merket med grønt i kartet har samarbeidsavtale med oss. Disse er:
Vindafjord, Tysvær, Sveio, Haugesund, Karmøy, Bokn, Suldal, Hjelmeland, Strand,
Stavanger, Sandnes, Sola, Gjesdal, Klepp, Time, Hå, Eigersund, Bjerkreim, Sokndal og Lund.

Kommunene får tilgang på våre grunnskoleprogrammer, undervisningsmateriell, veiledning og kurs for lærere, samt deltakelse på arrangementer i vår regi.


Aktivitetsoversikt 2023

Antall elever som har deltatt i de ulike programmene våre:
(Tall fra 2022 i parentes)

SMART: 1.781 (1.829)

Elevbedrift: 1.697 (1.790)

Innovasjonscamp Ungdomsskole: 1.289 (1.043)

Økonomi og Karrierevalg: 3.357 (747)

Ungdomsbedrift: 1.120 (1.188)

Innovasjonscamp VGS: 1.771 (1.618)

Sjef i eget liv: 1.076 (1.489)


Gode minner fra 2023:

Elektrisk stemning på mesterskapene våre!

I mars gikk Fylkesmesterskap for Ungdomsbedrifter (VGS) av stabelen. For første gang siden pandemien kunne vi endelig igjen invitere til både utstilling og premieutdeling. Stavanger konserthus la en nydelig ramme for arrangementet og energien i lokalene var fantastisk! 510 elever fra 16 ulike skoler deltok. Ungdomsbedriftene sto på stand og publikum fikk se mange engasjerte elever i aksjon: Her ble forretningsideer vist fram og produkter solgt. Også samarbeidspartnerne våre hadde stand med ulike konkurranser og trekkplaster. Det kokte godt i to fulle etasjer ved nye Stavanger konserthus!

Fire bedrifter ble valgt ut til å representere Rogaland under NM for Ungdomsbedrifter i mai. Hvordan det gikk kan du lese under "Høydepunkter i 2023" litt lengre ned.

I april var det klart for Fylkesmesterskap for Elevbedrifter (ungdomsskole). Vi inviterte tradisjon tro til mesterskap i både Stavanger og Haugesund. Totalt 600 elever fra 32 ulike skoler deltok og det var kjekt å se stort spenn i de ulike forretningsideene elevbedriftene hadde! For å få plass til alle deltakerne i Sør-fylket ble arrangementet avholdt ved Stavanger Konserthus. Dette la en nydelig ramme rundt arrangementet og det var en fryd å se så mye skaperglede og entusiasme samlet på et sted!

Hvem som vant de gjeveste plasseringene kan du lese under "Høydepunkter i 2023" litt lengre ned.

P4200774

Nettverkssamling for lærere

En av våre viktigste arenaer er nettverkssamlingen hvor vi samler entreprenørskapslærere til erfaringsdeling, inspirasjon og faglig påfyll. I 2023 deltok 70 lærere på samlingen, denne gangen ved Sola Strand Hotel. Tema for årets samling var "Karakter for livet-vurdering av entreprenørskap i praksis". Vi fikk flere gode perspektiver fra ulike foredragsholdere:

  • Kjell Evensen, prosjektleder ved Senter for livslang læring på Høyskolen Innlandet. Han delte sine tanker om hvordan vi kan forstå vurdering i skolen ut fra det læreplanverk og forskrifter. Han påpekte viktigheten av å bruke vurderinger til det de er ment å bli brukt til; de skal brukes til læring, ikke til å vite hva eleven kan.
  • Kjersti Normann, prodekan utdanning ved Den norske filmskolen. Hun har mange års erfaring som lærer, blant annet fra Elvebakken VGS i Oslo. Kjersti oppfordret oss til å se på eleven som en kollega. En kollega er en du rådfører deg med og som du involverer når beslutninger skal tas. Ser man på eleven som en kollega blir det enklere å involvere elevene også i arbeidet med vurderingsmetoder!
  • Marit Gjerde, avdelingsleder ved Hetland vgs i Stavanger. Hun har 19 års erfaring med ungdomsbedrift og har vært en drivkraft for entreprenørskap i skolen både ved Hetland vgs og i Rogaland. Hun delte sine erfaringer med hvordan hun vurderer elever som har Ungdomsbedrift, både som gruppe og enkeltvis.

Kari Nessa Nordtun besoker Hubben nov 2023

Besøk av kunnskapsministeren!

Det gode samarbeidet på Hubben Læringsfabrikk i Hå kommune fortsatte også i 2023. Hubben har helt siden oppstarten fått stor oppmerksomhet fra politikere både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ekstra stas var det da kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun tok turen for å se hvordan Hubben legger til rette for en mer praktisk og variert skolehverdag for alle elevene på 9. trinn ved de fire ungdomsskolene i Hå.


Leder for en dag

To ungdomsbedriftsledere fra Rogaland fikk følge hver sin toppleder da de deltok på "Leder for en dag" i Oslo.

Vetle Almås Rege, daglig leder i Kakleriet UB, fikk skygge landbruks- og matminister Geir Pollestad. Det var en dag med et høyt tempo; Vetle var blant annet med på Stortinget, kjørte i regjeringsbil og deltok på 20 års jubileet til Bondens marked. Ler mer om dagen hans her: https://www.regjeringen.no/no/...

Alfred Kvendset, daglig leder i Fall Off Rescue UB, skygget Mandeep Grewal fra Attensi. Alfred ledet Fall Off Rescue helt til pallen på NM hvor de ble kåret til Norges tredje beste ungdomsbedrift. De utviklet en sensor som festes på motorsykler for å varsle nødetater direkte ved ulykker. Det at han ble matchet med topplederen av et selskap som jobber med moderne spilldesign og opplæring var lærerikt og relevant for begge to!

Les mer om Leder for en dag her: Leder for en dag 2023

Alfred Kvendset Mandeep Grewal 16 9
Vetle Almas Rege Geir Pollestad 16 9

Til topps i Oslo!

Gjengen bak ideen "Drivhus" ved Lye Ungdomsskule i Time kommune vant finalen under Q-Meieriene sin Innovasjonsdag 1. november som ble avholdt ved Teknisk museum i Oslo. I konkurranse med elever fra Geilo og Fredrikstad var det de som gikk helt til topps og ble utropt til vinnere!

Elevene vant sin lokale Innovasjoncamp som ble avholdt ved Q-Meieriene på Klepp. Elevene fikk i oppgave å utvikle innovative løsninger som kan hjelpe Q-meieriene med sin ambisjon om å bli klimapositivt meieri innen 2050. Vi er så stolte av den fine gjengen fra Lye, det er så stas at de både fikk en tur til Oslo og hentet hjem kr 15.000,- til klassekassen. Enda viktigere var det at Q fikk mange gode innspill fra elevene samtidig som elevene tilegnet seg kunnskap og kompetanse innenfor problemløsning. Vinn-vinn, rett og slett!

Les mer om Innovasjonscampen her: https://kommunikasjon.ntb.no/p...

Innovasjoncamp Q meieriene vinnere fra Jaeren

Økonomipatruljen

Å gi elever verktøy til å mestre egen økonomi er viktig. Det vil bidra til et godt grunnlag for en trygg økonomisk framtid. Med den nylanserte Økonomipatruljen ønsker vi sammen med SpareBank 1 SR-Bank å nå ut til enda flere skoler med økonomiprogrammene våre!

Økonomipatruljen består av rådgivere fra banken som hver høst og vår legger ut på en tre uker lang turné. Skoler over hele Rogaland får besøk fra rådgiverne lærer elever om personlig økonomi. Elevene skal lære om sparing, forsikring, lån og renter, og hvorfor kunnskap om disse tingene er nødvendig fra en ung alder.

Dette har allerede blitt svært godt mottatt på ungdomsskolene og fra høsten 2024 vil dette også være et tilbud for elever i den videregående skolen.

SR Okonomipatruljen Rogaland

386877389 307571985500635 4395890322210254314 n

Inspirasjonstur til Brüssel

Vi var så heldige å kunne ta turen til Brüssel i november!

Vi besøkte Stavangerregionens Europakontor hvor vi både fikk innblikk i arbeidet de gjør og vi fikk gitt en status på vår aktivitet i EU-prosjektet NEBStar.

Vår Belgiske søsterorganisasjon organiserte skolebesøk som ga oss innblikk i hvordan de jobber med entreprenørskap hos seg. Vi hadde også en workshop sammen, hvor vi delte erfaringer og utfordringer. Vi kom hjem med mange nye opplevelser og perspektiver som vi tar med til inspirasjon og lærdom i vårt eget arbeidet her hjemme.


Høydepunkter i 2023


Et relevant samfunnsoppdrag!

Vår visjon er å "inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier". Det er det jeg og mine medarbeidere jobber for hver eneste dag gjennom å ta våre undervisningsmetoder inn i klasserom over hele fylket. Det å foreslå løsninger på ekte problemer som skaper verdi for andre, utenfor skolen, gjør noe med elevenes mestring, motivasjon og læring. Vi ser at det virker!

Samfunnsdebatten kretser stadig rundt skolepolitikk. Heldigvis! Vi ser nedslående resultater når det kommer til grunnleggende ferdigheter som lesing og regning og vi ser at mobbetallene går opp. Dette er komplekst og det finnes ingen enkle svar på hva som skal til for å bedre situasjonen. Samtidig opplever vi bred politisk enighet om at man ønsker en mer praktisk og variert skolehverdag som kan øke både elevenes læringslyst og trivsel. Her er vi en viktig aktør som kan og vil bidra!

Vi hører ofte at "de praktiske fagene må få større plass i skolen". Vi mener at de teoretiske fagene kan gjøres mer praktiske. For du lærer ganske mye matte når du skal beregne dimensjoner på et produkt du skal lage og når du skal sette opp regnskap og budsjett. Og det handler om språk og formidling når du skal lage markedsføringskampanje, skrive forretningsplan eller overbevise en investor om å gå inn med midler i bedriften.

Vi mener også at det er mye å vinne på å være mindre opptatt av oppgaver som har en oppskrift og en fasit. For da blir elevene mer opptatt av nettopp å følge oppskriften og komme fram til det svaret som står i fasit, enn hva de lærer i prosessen. Og ikke minst: det blir mindre viktig å forstå hvorfor man lærer det man gjør ut over at det skal stemme med fasiten.

Vår metode er å la elevene ta tak i en ekte utfordring de har selv eller som de ser at andre har, og ut fra det prøve å komme opp med løsninger som kan skape verdi for dem selv eller andre. Da må de bruke det de kan og vet, de egenskapene de har og det nettverket de har rundt seg for å finne gode løsninger. Og ikke minst: de må samarbeide og spille på hverandres styrker for å komme i mål. Det er så nydelig å se når elevene anerkjenner hverandres forskjellighet og mangfold i disse prosessene! Stadig ser vi elever skinne foran klassekameratene sine fordi de får vist andre sider av seg selv enn det de har fått mulighet til før. Det bygger samhold og det fører til trygge klasserom hvor læring og trivsel får gro.

Dessuten: å lære gjennom å løse problemer og skape verdi for andre gjør at fasiten er åpen og oppskriften mangler. Vi som har levd en stund vet at det er sånn det er i arbeidslivet. Hele tiden! Da skylder vi barna våre å trene på akkurat det samme på skolen. Og ja, det er bra for de som synes teori er tungt. Men det er jammen også bra for de som er gode på å følge oppskriften og svare i henhold til fasit, de får anledning til å øve seg på den frustrasjonen allerede på skolen sånn at de er forberedt den dagen de kommer inn i arbeidslivet.

Jeg følger skoledebatten med stor interesse og jeg er stolt og glad for at Ungt Entreprenørskap er en aktør som bidrar til å skape praktiske, varierte og gode skolehverdager i dag samtidig som i bygger viktig omstillingskompetanse for arbeidslivet i morgen.

UE maria aasbo 2023 72 1

Jeg ønsker å takke kolleger, styret, medlemmer og samarbeidspartnere for godt samarbeid og god innsats gjennom 2023. Jeg ser fram til fortsatt høy aktivitet slik at vi kan dele opplevelser og store øyeblikk sammen også i årene som kommer!

Maria Aasbø,
Daglig leder, UE Rogaland


Årsregnskap og balanse 2023

Arsregnskap UE Rogaland 2023
Balanse UE Rogaland 2023