Årsmelding 2021: Rogaland

IMG 3466

Nok et år med mer entreprenørskap i skolen!

Starten på 2021 var preget av pandemien og dens restriksjoner. Høsten ga lovnader om lettelser og vi fikk akkurat nok tid til å komme godt i gang med aktiviteten vår ute i skolene før det igjen ble stopp. Til tross for nok et utfordrende år har vi likevel opplevd stor etterspørsel etter vår kompetanse og våre program. Det gjør at 2021 går inn i historien som et av de beste i Ungt Entreprenørskap Rogaland.

Nye og flere kolleger

I august begynte tre nye kolleger hos oss. Hege Solhaug gikk inn i rollen som rådgiver for VGS i nord-fylket, Nanna Aanderud-Larsen overtok som vår nye trainee på kommunikasjon og innholdsproduksjon og Tom Sjøen startet i en nyopprettet stilling som rådgiver for yrkesfag. De har tilført organisasjonen ny kompetanse og nytt blikk på det vi gjør og det har helt klart styrket laget vårt. De siste årene har vi hatt stor vekst i antall elever som driver ungdomsbedrift, så det å få ekstra hender i arbeidet med å følge disse opp har vært viktig og riktig.

Nye kontorer i Stavanger

Med flere kolleger og flere lærere og elever som deltar i aktivitetene våre hadde vi behov for å større lokaler. I oktober flyttet vi derfor inn i nye kontorlokaler hos Ipark på Ullandhaug i Stavanger. Her har vi tilgang på møterom, kurslokaler og flere spennende bedrifter og miljøer. En litt morsom historie er at vi nå har riktig adresse på konvoluttene våre igjen. Det har seg nemlig slik at vi hadde kontorer hos Ipark helt tilbake i 2008. Da var forbruket av konvolutter langt større enn det er i dag. Så vi har ikke bestilt konvolutter siden den gang, vi har bare brukt av restlageret vi har liggende og brukt klistremerker for å dekke til adressen på konvoluttene. Men nå er vi tilbake på samme adresse og dermed med riktig adresse også på konvoluttene!

Flere kommuneavtaler: ga rekordaktivitet i grunnskolen

I 2021 har 16 av 23 kommuner hatt samarbeidsavtale med oss. Flere av disse ble signert på tampen av 2020 og har dermed blitt effektuert i 2021. Det har bidratt til stor økning i aktiviteten vår på grunnskoler i hele fylket.

Både SMART, ideverksted for 5.-7. trinn, og Elevbedrift har langt flere deltakende elever enn tidligere. Elevbedrift er flaggskipet vårt på ungdomsskolen. Målet var 1.250 elever i løpet av skoleåret 2021/22 (20% av elvene i Rogaland på 9. trinn). Da 2021 var tilbakelagt deltok ikke mindre enn 1.499 elever i programmet og vi ser at det vil øke i 2022. Det er gledelig å se at både flere nye skoler har kommet til og at flere skoler velger å utvide tilbudet slik at flere elever får mulighet til å lære gjennom å drive egen bedrift. Det at flere elever på ungdomsskolen får bli kjent med egne styrker og samtidig får lære gjennom å skape verdi for andre, kan gi et godt grunnlag for valgene de skal ta for videre skolegang og utdanning!

Satsing på yrkesfag

Vi ser fortsatt at Rogaland har potensiale for vekst. Flere av yrkesfagene har lav dekning på antall elever som driver ungdomsbedrift, særlig gjelder dette Bygg- og anleggsteknikk, Elektro og datateknologi samt Teknologi- og industrifag. Høsten 2021 begynte derfor vår nye rådgiver, Tom Sjøen, arbeidet med å se på hvordan vi kan få flere lærere innenfor disse studieretningene å ta i bruk ungdomsbedrift som undervisningsmetode. Flere skoler viser interesse og vilje for å bygge innovasjon- og entreprenørskapskompetanse også hos yrkesfagelever. Det er et godt utgangspunkt for satsingen vi nå håper å få til. Vi vet at det er avgjørende å tilpasse tilbudet til de ulike studieretningene og vi håper og tror at den innsikten vi har opparbeidet oss gjennom høsten vil gi resultater i årene som kommer. Vi har gjennomført flere arrangementer kun for yrkesfagelever og vi ser at det er mye spennende som kommer ut av ungdomsbedriftene også på yrkesfag! Spesielt gledelig er at det vi har fått med oss Smedvig i dette arbeidet. Det betyr mye å ha gode samarbeidspartnere som kan gi ytterligere tyngde og verdi for lærerne som skal ta ungdomsbedrift inn i klasserommet.

Digitale arrangementer som engasjerer

Fylkesmesterskapet for Ungdomsbedrifter (FMUB) ble gjennomført digitalt i 2021.

Vi hadde lyst til å vise fram mangfoldet ungdomsbedriftene representerer. Vi gjorde derfor innspillinger ved seks ulike videregående skoler fra Haugesund i nord til Egersund i sør. Resultatet ble en festsending hvor seerne både fikk hilse på ungdomsbedrifter, jurymedlemmer og samarbeidspartnere og hvor det ble delt ut priser i 15 ulike konkurranser. Elever og lærere fulgte sendingen fra klasserom og hjemmeskole. Vi sendte ut party-kit til skolene slik at de kunne pynte klasserommene sine, spise pizza og poppe konfetti når noen vant. Vi fikk veldig gode tilbakemeldinger på sendingen og vi kunne også bruke innholdet i sosiale medier i lang tid etter mesterskapet. Juryeringen foregikk digitalt og 54 jurymedlemmer fra arbeids- og næringsliv bidro i arbeidet med å kåre vinnere i 15 ulike konkurranser. Til sammen 112 ungdomsbedrifter fra 20 ulike skoler deltok i mesterskapet.


Også Fylkesmesterskapet for Elevbedrifter (ungdomsskole) ble gjennomført digitalt. Vi fikk låne lokaler og utstyr ved Bogafjell Ungdomsskole i Sandnes. Her rigget vi studio og gjennomførte en livesending hvor vi avslørte vinnerne i de ulike konkurransene. Elevene sendte inn materiell og pitcher slik at de 27 jurymedlemmene kunne bruke disse i vurderingen av hvem som skulle gå av med seieren. 104 elevbedrifter fra 25 ulike ungdomsskoler fulgte sendingen fra klasserom i hele fylket.

Se sendingene her:


Aktivitetsoversikt

Antall elever som har deltatt i de ulike programmene våre. (Tall fra 2020 i parentes)

SMART: 1.164 (146)

Elevbedrift: 1.499 (1.135)

Innovasjonscamp Ungdomsskole 436 (777)

Ungdomsbedrift: 1.126 (1.035)

Innovasjonscamp vgs: 904 (1.304)


En stor takk!

Som leder er jeg mektig imponert, og ikke minst stolt, over den innsatsen som rådgiverne i Ungt Entreprenørskap Rogaland har lagt ned i 2021. På en måte er det kanskje en selvfølge at vi som jobber med kreativitet, innovasjon og problemløsing skal ta omstilling på strak arm. Samtidig er det like utfordrende for oss å planlegge aktiviteten vår når verden endrer seg fra en dag til en annen. Jeg har imidlertid sett medarbeidere som er utrolig dyktige på å planlegge for ulike scenario og lett snur seg rundt når ting endres. I 2021 har mine rådgivere veiledet lærere utallige timer på Teams, vært filmprodusenter, jøglet seg til foran kamera på digitale arrangementer, koordinert digitale jurymøter og blitt "bært" rundt i klasserom via en PC for å se på forretningsideene til elevbedrifter.

UNGT ENTREPRENORSKAP 2020 c Fotograf Siv Sivertsen 4

Og fortsatt har de holdt humøret oppe og vært gode støttespillere for kolleger både "hjemme" og i andre fylker. Det at de leverer vekst, med kvalitet, i nok et krevende pandemi-år er imponerende!

Jeg ønsker å takke medarbeidere, styremedlemmer og samarbeidspartnere for godt samarbeid og god innsats gjennom 2021. Vi ser fram til vi kan planlegge aktivitet og arrangementer uten restriksjoner slik at vi igjen kan dele opplevelser og store øyeblikk sammen!


Maria Aasbø,
Daglig leder, Ungt Entreprenørskap Rogaland


Høydepunkter i 2021


Årsregnskap og balanse 2021

20220223 Bilde av arsregnskap 2021 UE Rogaland
20220223 Bilde av balanse 2021 UE Rogaland
20220223 Bilde av balanse 2021 signert UE Rogland