Bankkonto til Elevbedrifter i Østfold

Sparebank1 OA

Bankkonto og Vipps for elevbedrifter (ungdomsskole)

Ungt Entreprenørskap Østfold tilbyr bankkonto og Vipps for elevbedrifter.
Vi tilbyr én bankkonto og Vipps per skole, som blir felles for alle elevbedriftene på skolen.

Bankkontoen har dobbeltsignering, og må derfor disponeres av to ansatte på skolen.
Elever kan dessverre ikke ha tilgang til nettbank og Vipps. Dette organiseres kun gjennom lærer.

Ta kontakt med UE Østfold for å få mer informasjon om etablering av bankkonto og Vipps.

NB! Kontoen kan kun brukes av elevbedrifter registrert hos Ungt Entreprenørskap.
Kontoen må gjøres opp ved skoleårets slutt ved at ansvarlige overfører penger ihht avtale mellom skolen og elevbedriftene, så lenge ikke annet er avtalt med UE.
Kontoen kan så gjenbrukes neste skoleår.


Kontaktinformasjon:

Christer 1
Christer Engstrøm
Daglig leder UE Østfold