Fylkesmesterskap for elevbedrifter (ungdomstrinn) Oslo 2024

19. mars 2024 inviterer vi elevbedriftene i Oslo til Fylkesmesterskap for elevbedrifter hvor elevene får stille med en egen stand, snakke med representanter fra arbeids- og næringsliv og pitche foran en jury og et publikum. Ikke alle elevbedrifter kan delta fysisk på arrangementet - det krever at elevbedriften har kvalifisert seg på lokal skole. Vi har en skolekvote på én elevbedrift per klasse. Skolen må selv sørge for å ta ut bedriften(e) som skal delta fysisk på vårt arrangement og sørge for at de melder seg på innen fristen.

Påmeldingsfrist med innsending av materiell er fredag 1. mars kl. 15.00 (ved behov for utsatt frist er det viktig at ansvarlig lærer tar kontakt).

Mer info om program, konkurranser og kriterier i menyen til venstre.

NB!
Vi tillater deltakelse for alle elevbedrifter i Oslo i noen konkurranser (såkalte digitale innsendingskonkurranser). Det betyr at de som ikke kvalifiserer seg til fysisk Fylkesmesterskap, kan delta på noe likevel.

Vinnere FM EB 5 april 2022 godkjent