Samarbeidspartnere

Vi er takknemlig for at så mange ser verdien av vårt arbeid, og ønsker å delta med både økonomisk bistand og dele av sin faglige kompetanse. Her er UE Oslos hovedsamarbeidspartnere. Uten dem hadde ikke entreprenørskapsaktiviteten i Oslo vært mulig. Tusen takk til alle som er med på laget og heier på morgendagens arbeids- og næringsliv!

Hovedsamarbeidspartnere m tekst