Unge innovatører vil redde livet i vann

Syv ungdomsbedrifter fra hele landet skal delta i det europeiske prosjektet Euronext Blue Challenge dette skoleåret. Prosjektet fokuserer på blå økonomi, klimaendringer og økonomisk forståelse. Dette er en super mulighet for elevene til å videreutvikle sine ungdomsbedrifter, utvide nettverkene sine og lære nye ting. Felles for ungdomsbedriftene er at de ønsker å redde livet under vann ved å blant annet å hindre utslipp av mikroplast, beskytte laks mot lakselus, hindre spøkelsesfiske og skape et sunnere miljø i havet.

52118 Euronext Blue Challenge logo V02

Ungdomsbedriftene som deltar er:


  • FarSight UB fra Nøtterøy videregående skole i Vestfold og Telemark
  • Pungdom UB, fra Elvebakken videregående skole i Oslo
  • AquaCurtain UB fra Stranda videregående skole i Møre og Romsdal
  • AquaFence UB fra Thora Storm videregående skole i Trøndelag
  • KelpNest UB fra Thora Storm videregående skole i Trøndelag
  • OceanFlex UB fra Nord Troms videregående skole i Troms og Finnmark
  • Inn Fjorden UB fra Båtsfjord private videregående skole i Troms og Finnmark

Nominasjoner fra hele landet

Lærere fra hele landet nominerte til sammen 23 ungdomsbedrifter som potensielle deltakere i Euronext Blue Challenge. Det var mange gode nominasjoner, og UE Norge har etter grundig gjennomgang og intervjuer med noen av kandidatene, valgt ut de syv ungdomsbedriftene som får delta. Til grunn for utvelgelsen ligger at bedriftene skal løse en utfordring og har en innovativ løsning innen den blå økonomien og at elevene er motiverte for innsats.

Euronet Blue Challenge

Det er totalt 9 land som deltar i Euronext Blue Challenge dette skoleåret. Ungdomsbedriftene som deltar i Norge, inviteres til kick-off i januar 2024, de vil få veiledningstimer med egne dedikerte mentorer i Nord Pool og Euronext Securities her i Norge, delta på webinarer med ungdomsbedrifter fra andre land, og konkurrere om prisen Euronext Blue Innovation Award i den nasjonale finalen i april. Vinner av den norske finalen, deltar i den europeiske finalen i mai og blir invitert til besøk på Oslo Børs høsten 2024.

Initiativtakeren bak prosjektet er Euronext som bant annet eier Oslo Børs i Norge.