Støtte til videre satsing på realfag i grunnskolen

SMART Equinor1

Med 100.000 kroner i støtte fra Equinor fortsetter Ungt Entreprenørskap satsingen på å integrere realfag og entreprenørskap i utdanningen gjennom programmet SMART.

Gjennom tildelingen på 100.000 kroner fra Equinor får Ungt Entreprenørskap mulighet til å satse videre på utdanningsopplevelsen til de unge gjennom programmet SMART. SMART er et program for de yngste elevene i grunnskolen. Programmet integrerer blant annet realfagene i lærerplanen, noe som skaper en unik pedagogisk opplevelse for elevene. SMART er tilpasset den unge målgruppen og er utformet for å ligne stadiene i en innovasjonsprosess med fasene idéjakt, prototype og presentasjon.

Når elevene lager prototyper av løsningene sine, introduseres de for bruk av 3D-modelleringsverktøyet Ludenso Create. Denne kombinasjonen av entreprenørskap og 3D-teknologi introduserer realfag på en spennende og engasjerende måte.

«Vi er glade for å kunne støtte gode initiativer som øker interessen for realfag blant unge. I energiomstillingen, på vei mot lavkarbonsamfunnet, vil slik kompetanse være helt sentral», sier Espen Eftedal Svensen, kommunikasjonsleder for digitalisering i Equinor.

SMART Equinor2

Ludenso Create er utviklet av Ludenso med støtte fra Utdanningsdirektoratet (UDIR), Statsped, Universitetet i Oslo (UiO) og Universitetet i Stavanger (UiS), og er forankret i fagfornyelsen.

«Augmented Reality, eller AR-teknologi, er relativt nytt i skolesammenheng, og det er svært gledelig at Ungt Entreprenørskap kan gi dette et løft med støtte fra Equinor», sier Hege Sætre, koordinator grunnskole.

Totalt når SMART-programmet hvert skoleår omtrent 24 000 elever fra hele landet som utgjør 34% av et elevtrinn i barneskolen. Dette gjør at både rekkevidden og nedslagsfeltet er betydelig stort, og slik pengestøtte vil utvilsomt ha en positiv innvirkning på utviklingen av unge talenter.