Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 Nord-Norge tildeler utviklingsmidler til Ungt Entreprenørskap sitt økonomiprogram - “Sjef i eget liv!”

Sjef i eget liv 2

En viktig forutsetning for å ha et bra liv er å ha orden på privatøkonomien. Derfor er nå personlig økonomi inne i læreplanene i skolen, noe som har medført økt etterspørsel etter læremidler innen dette temaet. Ungt Entreprenørskap sitt program “Sjef i eget liv” for videregående skole skal nå pusses og tilpasses dagens behov, og Sparebank1 SMN og Sparebank1 Nord-Norge har gått inn som partnere og tildeler midler til prosjektet. Ved nyttår lanseres nytt og tilpasset program i personlig økonomi for videregående skole.

Unge kan alt for lite om personlig økonomi

"Vi lærer om alt mulig på skolen, jeg kan alt mulig om både buddhisme og hinduisme, men å betale ei regning det vet jeg ikke hvordan jeg skal gjøre"
Elev og deltager i «Sjef i eget liv»

Eldar Rønning, privatøkonom i Sparebank1 SMN, er ofte ute i skolen for å lære elever om privatøkonomi. Ofte møter han elever på videregående skole som ikke kan å betale en regning. Jeg opplever at brorparten av elevene jeg møter i skolen har fryktelig lite peiling på økonomi, og forteller at det er foreldrene som har vært læremestre. Gode økonomikunnskaper og økonomivaner går ofte i arv gjennom foreldre og opplæring i heimen. Det er på en måte «urettferdig», og etter min mening er akkurat opplæring i økonomi noe som burde blitt lagt enda mer trykk på i skoleverket, sier Rønning.

Eldar og Linda
Eldar Rønning, privatøkonom i Sparebank1 SMN og Linda Tofteng Eliassen, forbrukerøkonom i Sparebank1 Nord-Norge.

En annen som er svært engasjert i de unges kunnskap om personlig økonomi er Linda Tofteng Eliassen, forbrukerøkonom i Sparebank1 Nord-Norge. De siste 10-15 årene har vi hatt svært god privat økonomi i Norge, som i seg selv er bra, men det har gitt samfunnet noen store utfordringer. Når økonomien går greit snakker vi mye mindre om økonomi hjemme, noe som kanskje er hovedårsaken til at unge nå virker som de kan mindre om privat økonomi enn før. Vi har mange unge som nå tar fatt på voksenlivet uten å ha de økonomiske verktøyene de sårt trenger for å kunne styre egen økonomi. Vi har statistikk som bekrefter at unge voksne altfor tidlig får utfordrende forbruksgjeld, og antall inkassosaker i denne aldersgruppen øker. Vi vet at det å oppleve egen økonomi som utrygg og vanskelig forringer livskvaliteten betydelig og det er en stor belastning på psykisk og fysisk helse, sier Eliassen.


Både Eldar og Linda er enige om at forebygging
sannsynligvis er noe av det viktigste de kan gjøre for å forbedre norsk privatøkonomi, og nettopp derfor er det viktig å ha med kompetanse fra de to Sparebank1-bankene i Ungt Entreprenørskap sitt prosjekt. Begge blir med i arbeidet med oppgraderingen og vil dele sin kunnskap med prosjektet underveis.

Første gang Sparebank1-bankene samarbeider om et slikt prosjekt

Gjennom Samfunnsløftet ogSamfunnsutbytte deler de to banken ut utbytte til gode prosjekter i lokalmiljøet. Et viktig område som begge jobber med er økonomiundervisning for unge, og de tenker begge på dette som en naturlig del av samfunnsoppdraget for bankene. Dette er også første gang de to bankene går inn i det samme nasjonale prosjektet.


Når vi nå samarbeider på tvers av bankene er det fordi vi i finansnæringen ser dette som et felles ansvar. Skal vi bistå innbyggerne i landsdelene våre med finansiering, er det viktig at de samtidig har kunnskapen de trenger for å styre økonomien sin. I dette tilfellet samarbeider vi bankene for å få oppdatert et nyttig verktøy til undervisningen. Dette er en vinn- vinn- vinn situasjon for alle bankene, de unge og samfunnet, sier Linda Tofteng Eliassen i Sparebank1 Nord-Norge. Og Eldar Rønning i Sparebank1 SMN supplerer: Vi ser at ungdom trenger god veiledning, særlig knyttet til tema sparing for å forberede muligheter for kjøp av egen bolig. Vi støtter derfor utviklingen av programmet slik at dette blir et godt verktøy for å bevisstgjøre hver enkelt elev i skolen på ulike valg i livet.  

Arne Espen

Prosjektleder for utviklingen av «Sjef i eget liv» er Arne Espen Dillan i Ungt Entreprenørskap Trøndelag. Vi er utrolig takknemlige for at vi har fått med oss de to Sparebank1-bankene på en skikkelig oppussing av programmet. Som ideell organisasjon, og som en brobygger mellom skole og arbeidsliv, er vi avhengig av å ha med oss næringslivet i arbeidet og i utvikling av programmene våre. Og det er ekstra gøy at vi nå har fått med oss de to nordlige bankene på å utvikle et nasjonalt program. Vi er imponert over hvordan de to bankene jobber for å løfte kunnskapen om personlig økonomi blant de unge og det engasjementet de utviser når de deltar i undervisningen sammen med oss i klasserommene.

Hva er «Sjef i eget liv»?

Programmet «Sjef i eget liv» gir elever i videregående skole kunnskap om personlig økonomi, et tema som nå for første gang er inne i læreplanverket i videregående opplæring. Programmet er forankret i overordnet del av læreplanverket og i fagene matematikk og samfunnskunnskap i videregående opplæring, samt i flere programfag. I dag gjennomføres «Sjef i eget liv» i klasserommet av lærer og en ekstern veileder. Ekstern veileder kommer som regel fra bank- og finansbransjen lokalt. Under klasseromsbesøket jobber elevene med å sette opp sitt eget personlige budsjett.


Med økt etterspørsel fra skolene gjøres nå programmet mer fleksibelt ved å digitalisere flere deler av programmet. Den nye versjonen av programmet skal kunne gjennomføres enten ved fysisk tilstedeværelse eller via teams/webinar dersom veileder ikke kan delta fysisk.


- Vi gleder oss til å ta fatt på videreutvikling av «Sjef i eget liv» sammen med kompetente bidragsytere fra Sparebank1 Nord-Norge og Sparebank1 SMN, avslutter Arne Espen Dillan i Ungt Entreprenørskap.