Slik skal Norges beste studentbedrift innovere oppdrettsnæringen, øke dyrevelferden og stoppe problemet med lakselus

Artifish består av syv studenter fra NTNU i Ålesund med kompetanse fra flere forskjellige fagfelt, blant annet innovasjon, markedsføring, automasjon og biologi. Det siste året har de jobbet med studentbedrift som del av høyere utdanning. Sammen har de utviklet et egetdesignet opplæringssystem EDDI, (Educational Digital Intelligence) som bygger på opplæring og opptrening av rensefisk slik at den blir mer en mer effektiv lusespiser.

Artifish sb Isaksen Nykkelmo foto Ungt Entpreprenorskap

Med denne løsningen fokuserer Artifish SB på en aktuell problemstilling i oppdrettsnæringen, og ønsker å stimulere til bærekraftig utvikling i havbruksnæringen i form av nyskapning, innovasjon og forskning. Artifish vant også pris for beste HR-bedrift og beste innovative bedrift under NM.

— Det betyr så mye å få bekreftelse på at folk har tro på ideen vår og støtter opp om oss. Dette er en bekreftelse når vi nå skal jobbe videre med dette. Etter sommeren danner vi aksjeselskap, og vil jobbe for å få inn investorer og skaffe midler til å utvikle prototype og lage et pilotprosjekt, slik at vi kan vitenskapelig bevise dette, sier daglig leder Simen Sæther i Artifish SB.


Skalerbar løsning med stort potensiale


Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen delte ut prisen for beste Studentbedrift og trakk frem det sterke teamet med fagpersoner med genuin interesse for problemet de ønsker å løse.

— Løsningen har høy innovasjonsgrad, og bedriften har søkt å kombinere kompetanse fra potensielle kunder og samarbeidspartnere. Løsningen kan skaleres effektivt, og har potensial for bred internasjonal ekspansjon og betydelig økonomisk verdiskaping. Juryen ser også muligheter for å utvikle andre innovative løsninger som baserer seg på selskapets grunnide. Metoden leverer en betydelig resurseffektivisering i en viktig norsk eksportsektor, og bidrar sterkt til dyrevelferd. Juryen har gått fra å være skoleeksempler på de skeptiske og uvitende, til å bli overbevist om at fisken må på skolebenken, sa Torbjørn Røe Isaksen.

Artifish pa stand
Artifish sto på stand og forklarte sin forretningsidé til jurymedlemmer og næringslivsrepresentanter.

Høyt nivå på årets studenbedrifter

Over 1100 studenter har drevet studentbedrift i år, en vekst på 40% fra i fjor. Til NM kom de 21 beste studentbedriftene i landet.

Andreplass gikk til Algae Solutions fra Fagskolen Tinius Olsen i Buskerud
, som har utviklet en foto-bioreaktor som fjerner store mengder Co2 fra forurensende fabrikkrøyk. Co2'en brukes til å dyrke alger i industriell skala, og algene blir til energirikt fôr til oppdrettsnæringen med høyt innhold av omega3.

Tredjeplassen gikk til SeaSort SB, også fra NTNU Ålesund.
SeaSort SB utvikler en passiv sorteringsløsning som skal brukes i sjøbaserte oppdrettsmerder. Fokuset er å få den minste fisken til å vokse seg større ved hjelp av fiskens egne instinkter, og slik sortereres taperfisk til vinnerfisk.

EM i Oslo i juni

Artifish blir Norges representant under EM for studentbedrifter, som arrangeres 24-25. juni i Oslo. Da kommer de 15 beste studentbedriftene i Europe til Oslo for å dele sine forretningsidéer, og Europas beste studentbedrift skal kåres. Les mer om EM her.

Kontaktpersoner:

Daglig leder i Artifish, Simen Sæther, mobil 97731901.

Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete I. Nykkelmo, grete.nykkelmo@ue.no, mobil 913 11 000.

Kommunikasjonsansvarlig i Ungt Entreprenørskap Norge, Ingvild K. Vederhus, ingvild@ue.no, mobil 917 58 429.