Samarbeid Mot Svart Økonomi fornyer samarbeidet med Ungt Entreprenørskap

Samarbeid Mot Svart Økonomi (SMSØ) går for to nye år sammen med Ungt Entreprenørskap for å bygge kunnskap og positive holdninger til skatter og avgifter hos unge.

Ny avtale med SMSO reference
Heat a heart EB Akershus 2019 zoomet
Stortingspresidentenuesmartingen

— Vi er glade for samarbeidet med Ungt Entreprenørskap. Gjennom fells innsats ønsker vi å å hindre svart økonomi og å bygge kunnskap om hvordan skatter og avgifter bidrar til å bygge det moderne norske samfunnet. Forståelse for sammenhengen mellom arbeid, verdiskaping, skatt og velferd er viktig kunnskap for alle generasjoner, også de unge, sier Marta Johanne Gjengedal, leder av SMSØ og divisjonsdirektør i Skatteetaten.

SMSØ har samarbeidet med Ungt Entreprenørskap gjennom mange år. Gjennom programmer helt fra barneskolen og til høyere utdanning når SMSØ på denne måten ut til barn og unge med informasjon om personlig økonomi, bedriftsøkonomi, skatter og avgifter; hvorfor de er der og hva de benyttes til. I barneskolen handler programmet Vårt lokalsamfunn om demokrati, rettigheter og hvordan skatter og avgifter brukes til å bygge det norske samfunnet. I de neste skoletrinnene omfatter samarbeidet opplæring på regnskap gjennom Ungt Entreprenørskap sine bedriftsprogram; Elevbedrift i ungdomsskolen, Ungdomsbedrift i videregående skole og Studentbedrift i høyere utdanning. Totalt kan SMSØ gjennom Ungt Entreprenørskap nå ut til om lag 75.000 barn og unge med opplæring i økonomi, skatter og avgifter.

— I Norge har vi et unikt samarbeid med SMSØ, Skatteetaten og Brønnøysundregistrene. Dette gjør våre programmer til en god treningsarena for elever og studenter, og gir dem nyttig kunnskap og gode holdninger de får bruk for både privat og profesjonelt. Vi gleder oss derfor til å jobbe videre sammen med SMSØ i årene framover, sier administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo.


SMSØ (Samarbeid Mot Svart Økonomi) er et samarbeid mellom partene i arbeids- og næringslivet og Skatteetaten. SMSØ består av KS, LO, NHO, YS, Unio og Skatteetaten, og jobber forebyggende og holdningsendrende mot svart økonomi på flere områder som forbrukere, offentlige innkjøpere og barn/ungdom.

Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og skape verdier. Ungt Entreprenørskap er en ideell stiftelse som i samarbeid med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. De har i dag programmer i hele skoleløpet og i hele landet, og totalt omfatter aktiviteten ca 150 000 elever og studenter, 15 000 lærere og 20 000 frivillige fra arbeids- og næringsliv.