Oppdagelsesferd i lokalsamfunnet – «Vårt lokalsamfunn» engasjerer

Vartlokalsamfunn2

Hvorfor betaler vi egentlig skatt, og hva brukes pengene til? Hva er velferd? Hva betyr det egentlig at vi har et demokrati? Denne uken lærer 4. og 5. klassinger over hele landet om skatt, velferd og demokrati gjennom programmet «Vårt lokalsamfunn».

Hvert år er frivillige veiledere fra Samarbeid Mot Svart Økonomi (SMSØ) «lærere for en dag». Veilederne kommer fra våre samarbeidspartnere i KS, LO, NHO, YS, Unio, Skatteetaten og andre organisasjoner i arbeidslivet. I tillegg er flere ordførere med ut i skolen. Sammen gjennomfører de Ungt Entreprenørskap sitt program «Vårt lokalsamfunn».

– «Vårt lokalsamfunn» er godt forankret i de nye læreplanene som ble innført i høst, der programmet møter det tverrfaglige temaet «Demokrati og medborgerskap». Vi opplever stort engasjement fra elevene rundt skatt og hvorfor vi alle skal betale skatt, og vi opplever også stort engasjement fra de frivillige i Samarbeid mot Svart Økonomi som deltar som lærere ute i skolen. Programmet er viktig både for de unge og for samfunnet, sier Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Den viktige brobyggeren

– Vi skal gi elevene forståelse for utfordringene som ligger i å leve sammen i et fellesskap, og at alle har samme rett og mulighet til å delta i utformingen av samfunnet. Dette lærer elevene gjennom selv å delta i beslutninger og valg, og det blir enda mer relevant og virkelighetsnært når vi bruker eksterne veiledere. Ungt Entreprenørskap bygger bro mellom skole og arbeidsliv, forklarer Nykkelmo.

Elever som stuntreportere

– Vårt lokalsamfunn er en glimrende mulighet til å knytte lokalt næringsliv, offentlig sektor og skolen sammen. Jeg har vært ute med Vårt lokalsamfunn i flere år sammen med politikere og andre fra næringslivet, hvor jeg har representert SMSØ og Skatteetaten. Barna er veldig nysgjerrige på hva vi veilederne arbeider med, og jeg mener vi lykkes godt i å gi dem en grunnleggende forståelse både for skatt og det samfunnet de er en del av. 5. klassinger er jo en takknemlig gruppe å undervise – masse spørsmål, gode refleksjoner og ikke for gamle til å gi deg en klem ved dagens slutt (vi gir selvsagt ingen klemmer i år), forteller Cathrine Jørgensen som er rådgiver i Skatteetaten.

På grunn av koronasituasjonen er det litt færre veiledere fra SMSØ fysisk ute i skolen i år, men elevene får en digital hilsen fra skattedirektøren Nina Schanke Funnemark. I tillegg ble elever fra Kattem skole engasjert som stuntreportere på gata i Trondheim. De spurte tilfeldige forbipasserende om deres syn på skatt, lokalsamfunn og stemmerett. Denne filmen får elevene se når de gjennomfører «Vårt lokalsamfunn». – Jeg må si at folk imponerte med gode og reflekterte svar. Det er betryggende å se at kunnskapen hos folk flest er så god når det kommer til samfunnet de er en del av, og nå skal også barn rundt om i Norges land få denne kunnskapen, sier Jørgensen.

Se filmen med barna som stuntreportere

Vil du vite mer?


Vil du vite mer?