NHO + UE = godt entreprenørskap

NHO UE godt entreprenorskap article

NHO er en av Ungt Entreprenørskaps hovedsamarbeidspartnere. Nå er samarbeidsavtalen for 2020 undertegnet av UEs adm. direktør Grete Ingeborg Nykkelmo og NHO-sjef Ole Erik Almlid. Organisasjonene har samarbeidet tett helt siden Ungt Entreprenørskap ble etablert på NHOs initiativ i 1997

-Næringslivet trenger medarbeidere med entreprenørskapskompetanse. De har evnen til å se nye muligheter som kan bidra til å utvikle eksisterende virksomheter og starte nye. Derfor vil NHO fortsette det gode samarbeidet med Ungt Entreprenørskap, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Gjennom UEs mange programmer får elever og studenter på alle nivåer i utdanningssystemet mulighet til å lære entreprenørskap. Arbeids- og næringsliv blir ofte læringsarena, noe som skaper viktige møteplasser og erfaring for ungdommen. Erfaring med elevbedrifter i grunnskolen, ungdomsbedrifter i videregående opplæring og studentbedrifter i høyere utdanning gir elever og studenter entreprenørielle ferdigheter som de har nytte av videre i livet.

Ungt Entreprenørskap takker for fortsatt støtte fra en viktig samarbeidspartner gjennom mange år.