MiniLice SB er norgesmestere i to kategorier – de har funnet løsning for å redusere luseplagen i oppdrettsnæringen

Mini Lice SB

Blant 1000 studenter som har gjennomført programmet Studentbedrift i år har vi i dag kåret norgesmestere i tre kategorier: «Beste HR-bedrift i samarbeid med ManpowerGroup», «Beste økonomistyring i samarbeid med Visma» og «Beste sosiale entreprenør». Konkurransen viste stor bredde i forretningsideer, alt fra digitale plattformer, til fritidsutstyr, bærekraftig lakseoppdrett og verktøy for håndverkere.

Skaperglede og fremtidstro

To stikkord som gjennomsyret dagens NM-sending var skaperglede og fremtidstro. Det er mange som heier på studentbedriftene, blant annet forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim. - Jeg håper kompetansen fra Studentbedrift ikke bare kommer til nytte for dere som velger å bli gründere. Innovatører trengs over alt, både i etablerte bedrifter og i offentlig sektor.

Vi i Ungt Entreprenørskap er helt enig, og vi vet at nettopp den kompetansen studentene opparbeider seg gjennom Studentbedrift er svært ettertraktet, både i næringslivet og offentlig sektor.

«Beste HR-bedrift i samarbeid med Manpower Group" og «Beste økonomistyring i samarbeid med Visma" gikk til MiniLice SB ved NTNU Ålesund

MiniLice SB skaper verdi gjennom økt fiskevelferd. Lakselus er oppdrettsnæringens største problem og koster næringen over 15 milliarder kroner pr år. MiniLice SB har utviklet et forskningsbasert og innovativt produkt som skal tiltrekke seg store mengder lakselus ved oppdrettsmerdene, og fjerne dem fra vannmiljøet før de setter seg på oppdrettsfisken. Dette gir reduserte kostnader og bærekraftig matproduksjon. Og de satser stort. De har ambisjoner om å være den foretrukne leverandøren for tiltak mot lakselus globalt.

MiniLice SB har stålkontroll på både økonomi og godt arbeidsmiljø, derfor vant de to priser i dag.

Se pitchen til MiniLice SB

Juryen for «Beste økonomistyring i samarbeid med Visma» viser til at de har en ansvarlig for regnskap og økonomi og at de valgte å benytte et regnskapssystem. Selskapet har god kontroll både på̊ hvorfor man lager regnskap og hvem som er interessenter. De har gjort en god økonomisk analyse, inkludert mulighetene for å hente finansiering fra investorer og banker.

I «Beste HR-bedrift i samarbeid med ManpowerGroup» fikk de skryt for ha satt seg tydelige mål med en gjennomtenkt HR-strategi, og de ser hvordan godt HR-arbeid kan skape verdi for bedriften. Vinneren har en tydelig HR-profil som gjør at bedriften har kontroll på retningslinjer, dokumentasjon og måloppnåelse for framtiden. I denne klassen var det tett konkurranse, og juryen ønsker også å trekke frem de to studentbedriftene HOST SB og Seeda SB, begge fra Universitetet i Sørøst-Norge.

«Beste sosiale entreprenør» gikk til Prosjekt Madagaskar SB ved Universitetet i Sørøst-Norge, campus Kongsberg

Prosjekt Madagaskar SB er en studentbedrift som består av fire optikerstudenter. Studentbedriften gir opplæring i å finne riktig brillestyrke for nærarbeid til lokale helseposter på Madagaskar. Fra januar til april 2020 reiste de til Madagaskar for å gjennomføre praksisperioden.

Se pitchen til Prosjekt Madagaskar

Juryen vektla at de har tatt tak i et helt konkret problem og funnet en løsning for dette. Kompetansen på markedet er god, og de har en forretningsmodell som kan fungere.

Ifølge juryen fikk vinnerne tøff konkurranse fra Favor SB fra Høyskolen Kristiania Oslo, og Flaski SB fra Handelshøyskolen BI Nydalen

Beste Studentbedrift kåres fredag 12. juni

Fredag klokken 15.00 kåres vinnerne i «Beste Studentbedrift 2020 i samarbeid med Ferd», «Beste samarbeid med næringslivet i samarbeid med NHO» og «Publikumsprisen». Du kan fortsatt være med å stemme frem din favoritt til publikumsprisen her.

Les mer om alle deltagerne i NM Studentbedrift

Studentbedrift er viktig for fremtidens arbeidsmarked

Ungt Entreprenørskap er en brobygger mellom skole og arbeidsliv som jobber innenfor skolens rammer og som tar med kompetanse og erfaring fra næringslivet inn i skolen. - Koronaviruset har medført permitteringer og tapte arbeidsplasser, og det som blir viktig nå er omstillingsevne og evne til å tenke nytt. Vi må se muligheter, tørre å ta initiativ og bygge nytt. Og det er nettopp dette studentene lærer ved å gjennomføre Studentbedrift, sier administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo. Og hun fikk støtte av Håkon Haugli, administrerende direktør i Innovasjon Norge. - Det arbeidet Ungt Entreprenørskap gjør, det arbeidet som gjøres på universiteter og høyskoler med entreprenørskap og ikke minst det arbeidet studentene har gjort i studentbedriften er kjempeviktig. Veldig viktig for dere og veldig viktig for veien Norge skal ut på videre.

Kontakt:

Leder kommunikasjon i Ungt Entreprenørskap Norge: Silje Valseth - 473 19 486 - silje.valseth@ue.no
Daglig leder i MiniLice SB: Espen Bauge - 920 93 442 - espenbau@stud.ntnu.no
Daglig leder i Prosjekt Madagaskar: Lisabeth Marie Stangvik Hogefeld - 417 61 110

Juryens begrunnelse:

Les hele juryens begrunnelse for "Beste HR-bedrift i samarbeid med ManpowerGroup" , "Beste økonomistyring i samarbeid med Visma" og "Beste sosiale entreprenør"

Prosjekt madagaskar