Marival UB vinner «Euronext Blue Innovation Award» – reduserer marin forsøpling i havene

Marival
Marival 3
Marival 2
Marival 5

Sammen med Oslo Børs (Euronext) setter Ungt Entreprenørskap søkelys på den blå næringen og bærekraftig blå innovasjon, og i dag ble Norges beste ungdomsbedrift innen bærekraftig blå innovasjon kåret: Marival UB fra Romsdal videregående skole. De vant den nasjonale finalen i Euronext Blue Innovation Award, og skal dermed representere Norge også i den europeiske konkurransen i juni. Marival UB sin forretningsidé er å lokalisere og fjerne tapt fiskeutstyr for å redusere marin forsøpling.

Bærekraftig blå innovasjon

Marival UB ønsker å redusere marin forsøpling ved å finne og gjøre det mulig å hente opp igjen tapt fiskeutstyr som blir liggende på havbunnen. Dermed bidrar de også til å gjøre maritim næring mer bærekraftig.

Juryen var imponert over vinneren og mener de har en forretningsidé som er gjennomtenkt, som er mulig å ta til kommersialisering og som vil treffe markedet godt, både nasjonalt og internasjonalt. Ideen er tuftet på enkel teknologi som kan kobles til eksisterende teknologi i båtene. Produktet har stor nytte for fiskerinæringa, og det har også stor miljøeffekt og oppfyller FNs bærekraftsmål 12 og 14. Det er mulig å kjøre produksjon i Norge og det kan derfor også bidra til å skape nye arbeidsplasser.

Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge, Grete Ingeborg Nykkelmo satt selv i juryen og forteller at den blå økonomien engasjerer de unge, og at Ungt Entreprenørskap hvert år ser både kreative og dyktige ungdomsbedrifter på dette området. Hun sier, – Våre unge bedriftsledere spesielt langs kysten ser muligheter og potensiale i den blå næringen. De vet at med bærekraftige løsninger så er dette kanskje den viktigste vekstnæringen for Norge i fremtiden. Alle de som deltok i konkurransen imponerte, men juryen hadde spesielt tiltro til Marival UB på grunn av realisme i prosjektet og potensialet videre.

I juryen satt børsdirektør Øivind Amundsen fra Oslo Børs, Managing Director Tom Kleppestø fra Ocean Industry Forum Oslofjord og administrerende direktør Grete Ingeborg Nykkelmo fra Ungt Entreprenørskap Norge.

Blå økonomi for fremtiden

Dette er første gang Ungt Entreprenørskap setter søkelys på den blå økonomien i programmet Ungdomsbedrift, og dette gjøres sammen med Oslo Børs og deres eierselskap Euronext i Europa. I første omgang er dette en pilot, men området har stort potensiale i Norge i årene framover og er dermed også veldig interessant for skolen og Ungt Entreprenørskap. Børsdirektør Øivind Amundsen var juryleder og imponert over både innovasjon og prestasjoner – Den blå økonomien spiller en avgjørende rolle for at verden skal nå klima- og bærekraftsmålene. Som del av Euronext ønsker Oslo Børs å bidra til å inspirere europeisk ungdom til å satse på bærekraftig blå innovasjon og entreprenørskap. Dette er utgangspunktet for Euronext Blue Innovation Award. Jeg gratulerer Marival UB som vant i dag og som vil representere Norge i den europeiske finalen. Takk også til de øvrige teamene som presenterte spennende og innovative løsninger!

Samarbeid med næringslivet er viktig

Gjennom «Euronext Blue Challenge» har ungdomsbedriftene fått tilgang til unikt faglig innhold og uvurderlig mentoroppfølging fra Oslo Børs, VPS og Fish Pool (alle en del av Euronext). – Gjennom samarbeidet med Oslo Børs har ungdommene fått tilgang på unik kompetanse for å skape nye løsninger og forretningsmuligheter. Det er nettopp samarbeidet vi i Ungt Entreprenørskap har med næringslivet som gir elever og studenter verdifulle tips og retning i arbeidet med å utvikle ideene sine. Viktigst av alt er læringen og erfaringene de tar med seg videre, som forhåpentlig kan føre til etablering av nye bedrifter og arbeidsplasser i fremtiden, sier Nykkelmo.

Europeisk finale 8. juni

Marival UB går videre til en europeisk finale i regi av JA Europe og Euronext der de møter seks andre europeiske ungdomsbedrifter. Finalen finner sted på den internasjonale dagen for verdens hav (World Oceans Day) 8. juni, i tillegg skal de få ringe i bjellen på Oslo Børs.

Disse bedriftene deltok i den nasjonale finalen

De fem bedriftene som deltok, har alle en forretningsidé som er knyttet til bærekraft og blå økonomi:

Antiescape UB (Nordland) fra Havbruksakademiet (Naturbruk): Forebygger rømming av laks på anlegg når anlegget har lusetelling.

Mentorer: Jørgen Stensrud, Fish Pool og Christian Pettersen, Oslo Børs

Current UB (Trøndelag)
fra Thora Storm vgs. (Entreprenørskapslinja): Utvikler et bølgekraftverk med lave kostnadene til produksjon og vedlikehold, og dermed gjøre bølgekraft til en attraktiv energikilde.

Mentorer: Thomas Skjønhaug, Oslo Børs og Caspar Wergeland, VPS

Cycle UB (Trøndelag) fra Thora Storm vgs. (Entreprenørskapslinja): Utvikler en løsning for opphenting og utnytting av slam fra oppdrettsmerder. Slammet går gjennom en kjemisk prosess før det tørkes og brukes til fór til melbiller og børstemark - som igjen blir fiskefôr.

Mentorer: Torbjørn Vik, Oslo Børs og Magnus Lundstrøm, Oslo Børs

Marival UB (Møre og Romsdal) fra Romsdal vgs. (Innovasjon og ledelse): Lokaliserer og fjerner tapt fiskeutstyr for å redusere marin forsøpling.

Mentor: Anders Holen, Oslo Børs.

Needit UB (Rogaland) fra Dalane vgs. (Studiespesialisering): Lager produkter som inneholder tørket sukkertare og havsalt, som kan brukes i både kosttilskudd og badesalt.

Mentorer: Vigdis Disen, VPS og Mathias Borge Bye, Oslo Børs