Læringsuka – omstilling på timeplanen

Teaser laeringsuka hvit

Ungt Entreprenørskap ønsker å hedre alle lærere og hjelpe dere i gang med fagfornyelsen ved å arrangere «Læringsuka – omstilling på timeplanen» hver dag fra mandag 11. mai til fredag 15. mai.

Hvem hadde trodd at et virus skulle snu opp ned på norsk skole over natta?

Alle vi som jobber i Ungt Entreprenørskap er dypt imponert over skoleledere, lærere og ansatte i norsk skole som la om til digital undervisning i en fei. Det har lenge vært snakk om at omstillingsevne er viktig. Sjelden har vi fått dette tydeligere demonstrert! Vi tør påstå at norsk skole, i løpet av noen få uker, har opplevd et gjennombrudd i bruk av digitale verktøy og kommunikasjonskanaler.

Vi er også veldig imponert over elevene som har måttet gjøre ting annerledes og som har tatt den nye hverdagen på strak arm. Helseminister Bent Høie formulerte dette så godt; «Neste sommer finnes ikke når du er ung. Når du er ung, bryr du deg bare om det som skal skje i dag og i morgen. Du drømmer om det som skal skje denne sommeren og denne våren.»

Norsk skole står ovenfor en stor reform de neste årene, nemlig fagfornyelsen. Fagfornyelsen vil forandre den norske skolen slik vi kjenner den i dag. Kreativitet, skapende evner, kritisk tenkning, samarbeid, refleksjon, tverrfaglighet og elevmedvirkning vil bli enda viktigere.

Ungt Entreprenørskap vil gi ros til alle lærere. Dere er kreative, omsorgsfulle og tilpasningsdyktige! Nå vil vi vise vår omsorg og gi dere et knippe veldig gode foredrag under Læringsuka 11.-15. mai. Foredragene er knyttet opp til sentrale temaer i fagfornyelsen. Sjekk timeplanen og velg deg ut de foredragene du ønsker å delta på.

Alle foredrag er gratis og uforpliktende.

Vi håper å se nettopp deg.