Fornyet samarbeid med kommunesektoren

KS og Grete

KS, kommunesektorens organisasjon, har inngått ny treåring samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap. Avtalen legger spesielt vekt på samarbeid om fagfornyelsen og bærekraftig utvikling i grunnskolen, men er også viktig for Ungt Entreprenørskap med tanke på interessepolitisk samarbeid.

Ungt Entreprenørskap har bearbeidet sine programmer i tråd med fagfornyelsen, og KS anbefaler alle sine kommuner og fylkeskommuner å inngå samarbeidsavtale med Ungt Entreprenørskap slik at lærere får tilgang på verdifulle ressurser og oppfølging av arbeidet i skolen.


- Jeg er utrolig glad for at vi kan fortsette det fine samarbeidet med KS i årene framover. Det er tydelig at de har lagt merke til jobben vi gjør med fagfornyelsen og bærekraftig utvikling. At de nå går ut og anbefaler fylker og kommuner å inngå samarbeidsavtale med oss betyr mye. Vi ønsker jo å være del av utdanningsløpet i alle kommuner, og håper samarbeidet med KS fører til at enda flere skoler nå ønsker å gjennomføre våre programmer, sier Grete Nykkelmo, Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge.

Her kan du lese KS sin artikkel om samarbeidet.