Faget utdanningsvalg og Elevbedrift - en perfekt kombinasjon