Entreprenørskapsskole deler nøkkelen til suksess

Hederspris Hersleb1

H20vgs (Hersleb vgs, Oslo) og ungdomsbedriftene deres har vunnet mange priser hos oss i Ungt Entreprenørskap. Nå er skolen håndplukket til å dele sin suksesshistorie under World Education Week.

5. oktober er det den internasjonale lærerdagen og på denne dagen går World Education Week av stabelen. Fra 5. – 9. oktober skal 100 foregangsskoler fra hele verden presentere sine suksesshistorier under verdens største utdanningskonferanse. H20vgs representere Norge og skal dele sine erfaringer med hele verden.

Konferansen sitt utgangspunkt er det faktum at bærekraftsmålet nr. 4. –«Quality Education» ikke har hatt den utviklingen man ønsker. I 2030 er det forventet at 200 millioner barn fortsatt ikke får gått på skolen. På grunn av Covid-19 går utviklingen nå også i feil retning. De 100 skolene som skal få presentere under World Education Week skal vise hele verden hvordan nettopp de oppfyller dette bærekraftsmålet.

Administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap sier, "Det er viktig for Norge at vi har skoler som H20vgs som integrerer entreprenørskap i hverdagen og gjør dette over tid. Vi trenger innovatører i alle deler av samfunnet og da trenger de å utvikle entreprenørkskapskompetanse. Jeg er sikker på at verden har mye å lære av H20vgs, og vi er stolt over at nettopp de er håndplukket til å presentere under World Education Week".

Nøkkelen til suksess

H20vgs er den grønne sentrumsskolen mellom Bjørvika og Grünerløkka og har fått mange utmerkelser for sine ungdomsbedrifter (UB) flere år på rad. Anne Grytte som er rektor ved skolen sier, "Jeg er fryktelig stolt av elevene våre, og er veldig glad for at vi har så mange gode samarbeidspartnere i mentor-landsbyen vi er i ferd med å bygge opp rundt skolen vår, på hjørnet av Botanisk hage i Oslo."

H20vgs skal dele sine best practices og gi 5 konkrete råd som har bidratt til elevenes suksesser, og som bygger opp de fire dybdelæringselementene i skolens læringsstruktur; mobilisere læringspartnerskap, aktivere 24/7 læringsmiljøer, utnytte digitale læringsplattformer, og variere pedagogiske læringspraksiser.

Marianne Morck, utviklingsleder ved skolen sier det så fint, "En av hovednøklene til våre elevers suksess med ungdomsbedrifter (som deltar i konkurranser), er samarbeidet med andre lokale aktører som fungerer som elevenes mentorer. Hver elev tildeles flere mentorer. Kort sagt mener H20vgs at det kreves en landsby for å oppdra et barn! Eller i våre ord; Det trengs en H20 mentor-landsby for å bærekraftig undervise, mentorere og sponse våre elever!"

Dette samarbeidet kalles H20MentorVillage – et konsept som stadig utvides. Per i dag består det av oss i Ungt Entreprenørskap Norge og Oslo, lokale innovasjonsnettverk og nabolagsinkubatorer som Tøyen Unlimited og Ashoka Changemakers, Rotary-mentorer på individ- og UB-nivå, og lokale mentorer og vekstprogrammer fra flere landsbypartnere som Forandringshuset, Nabolagshager, Oslo Fjordhage og Oslo Living Lab.

Kjetill Gunnarson som er H20s entreprenørskapslærer kommer til å dele sine historier. Blant annet sterke AHA-opplevelse, at det er nabolaget og ikke individuelle skoler som vinner nasjonale entreprenørskapskonkurranser. Han vil også røpe litt om hvorfor hans elever har vunnet år etter år, og en serie unike lær-å-lære praksiser. Dette vil du rett og slett ikke gå glipp av!


H20s erfaringsdeling starter onsdag 7. oktober kl: 17.00 (15.00 GMT) med live-eventet:"It takes a village AND the power of mentoring". Les mer om foredraget og meld deg på her.

Les mer om World Education Week.

Kontaktperson i Ungt Entreprenørskap: Silje Valseth, kommunikasjon, 473 19 486,silje.valseth@ue.no

Kontaktperson hos H20vgs: Astrid Grytte, rektor, 995 39 643,Astrid.Storen.Grytte@ude.oslo.kommune.no