Brønnøysundregistrene investerer i ungdom – formalisert samarbeid

Bronnoysundregistrering
Registrering i Brønnøysundregistrene

Ungt Entreprenørskap og Brønnøysundregistrene har formalisert samarbeidet for å styrke tilbudet til unge innovatører. Norge er det eneste landet i Europa som har en formell prosess for registrering av ungdoms- og studentbedrifter.

Terskelen for å etablere nye arbeidsplasser blir lavere

Det er gjennom programmene Ungdomsbedrift og Studentbedrift i regi av Ungt Entreprenørskap unge lærer entreprenørskap og bedriftsetablering, og disse bedriftene har en egen status i Brønnøysundregistrene. Bedriftene går gjennom en tre-trinns godkjenning; først av læreren lokalt på skolen, deretter i Enhetsregisteret etter en samordnet registermelding, og til sist av Ungt Entreprenørskap.

Grete Ingeborg Nykkelmo, administrerende direktør i Ungt Entreprenørskap Norge er veldig fornøyd med samarbeidet med Brønnøysundregistrene. – Dette er verdifull læring for ungdom. I tillegg til å bygge entreprenøriell kompetanse lærer de prosessene rundt bedriftsetablering innenfor trygge rammer. Dermed blir terskelen for å skape nye arbeidsplasser lavere og kunnskapen om hvordan arbeidslivet fungerer i virkeligheten høyere, og det trenger vi i Norge.

Brønnøysundregistrene drifter og vedlikeholder systemer for registrering av ungdoms- og studentbedrifter i Enhetsregisteret. I tillegg til dette skal de nå være med og videreutvikle opplæringsmateriell for å styrke kunnskap om og kjennskap til Enhetsregisteret og Altinn.

Lise A. Dahl Karlsen, avdelingsdirektør for Registerforvaltning er fornøyd med et enda tettere samarbeid med Ungt Entreprenørskap.

"Det er svært viktig for Norges fremtid at vi får flere gründere og at unge ser på næringsvirksomhet som en karrierevei. Derfor må ungdom og studenter vite hvordan man starter virksomhet. Samspillet som Ungt Entreprenørskap og Brønnøysundregistrene har hatt gjennom mange år er viktig i dette langsiktige arbeidet. Derfor er vi veldig glade for å få formalisert dette samarbeidet."
Lise A. Dahl Karlsen, avdelingsdirektør for Registerforvaltning

Samarbeid med arbeidslivet er viktig

Ungt Entreprenørskap bygger bro mellom arbeidsliv og skole, og bidrar til å forberede de unge på arbeidslivet. – At etablerte bedrifter og organisasjoner i samfunnet velger å samarbeide med oss er helt avgjørende for at vi skal kunne bygge den kompetansen arbeidslivet trenger i fremtiden. Vi er derfor takknemlige for gode og langsiktige samarbeidspartnere som Brønnøysundregistrene, som ser verdien av å investere i ungdom, avslutter Nykkelmo.

Skjermbilde 2021 12 16 kl 17 35 24
Skjermbilde 2021 12 16 kl 17 37 00