Nordland

Læringsuka Nordland 2020

Her kan de se og laste ned foredragene fra Læringsuka fredag 15.mai.

For mer informasjon kontakt Hedda Eldøen for grunnskole og Torun Antonia Hansen for videregående skole

Du kan se alle videoene nedenfor. Du kan gå til denne siden for å laste de ned til egen maskin: vimeo.com/user/109385297/folder/1907280

SMART Plast for mellomtrinnet

Engasjement,kreativitet, skaperglede og fantastiske ideer vokser frem gjennom programmet SMART Plast. Dybdelæring på 3-5 dager.

Bli med på gjennomgang av SMART som metode, og gi dine elever et idèverksted der de velger sin plastkamp. Programmet kan nå kjøres digitalt tilpasset hjemmeskole.


Elevbedrift på ungdomsskolen

Her møter du en erfaren EB-lærer fra Røsvik skole. Birgitte deler sin reise med metoden Elevbedrift med fokus på samarbeid, tilrettelegging av oppgaver til den enkelte elev, utfordringer og mestringsopplevelser.

Gjennomgang av årshjul og aktiviteter for skoleåret 2020/21

Ulike tema for elevbedrift: bærekraft, sosialt entreprenørskap og sunn mat.

Hvordan kommer du i gang med Elevbedrift? Hvem henvender du deg til og hva kan du forvente av oppfølging fra Ungt Entreprenørskap?


Ungdomsbedrift på videregående skole

Hvordan kommer du i gang med Ungdomsbedrift?Hvem henvender du deg til og hva kan du forvente av oppfølging fra Ungt Entreprenørskap?
Vi introduserer også en ny digitalisert versjon av “Sjef i eget Liv” i samarbeid med Sparebank1 Nord-Norge, som tilleggsprogram for elevene i videregående skole.