Samarbeidspartnere: Nordland

Logo nfk 300dpi

Nordland Fylkeskommune

Entreprenørskapsopplæring i skoleverket er et satsingsområde for Nordland fylkeskommune, og Ungt Entreprenørskap Nordlands virksomhet er et virkemiddel for å nå fylkeskommunens målsetting på området.

Nordlandskart1

Kommuner i Nordland

Kommuner i Nordland som er medlem av Ungt Entreprenørskap Nordland

Følgende kommuner er pr. 1. mars 2020 samarbeidspartnere og tilbyr alle våre program i grunnskole:

  • Beiarn kommune
  • Hadsel kommune
  • Meløy kommune
  • Narvik kommune
  • Røst kommune
  • Saltdal kommune

Full oversikt over alle medlemskommuner finner du her: Medlemmer Nordland


Sp1 1000x600


Sparebank1 Nord-Norge

Avtalen med Sparebank1 Nord-Norge er svært omfattende med innhold til skolene. Avtalen har blant annet som målsetting å gi alle elever i Nordland på 9-trinn opplæring i personlig økonomi gjennom programmet;
Økonomi og Karrierevalg. Det er ca 2 800 elever på trinnet i Nordland, og målet er å nå så mange som mulig med opplæringen.
- Vi er et konsern med hjertet i nord, som brenner for verdiskaping og en bærekraftig utvikling i landsdelen.


Bilde1


Renovasjonsselskaper Nordland

Fem selskaper i Nordland støtter opp om og deltar aktivt i prosjektet SMART Plast for mellomtrinnet.


Kavlifondet logo no farge


Kavlifondet - Gjør Noe Med Det

Prosjektet kalt «Gjør noe med det!» retter seg mot elever i ungdomskolen. Det har som mål å trene unge på å se utfordringer i samfunnet og lokalmiljøet rundt seg, og bidra til å finne løsninger. FNs bærekraftsmål ligger til grunn i undervisningen, og elevene skal starte og drive elevbedrifter med et sosialt formål.

Mer informasjon


Snn sparebankstiftelsen over rgb neg


Sparebankstiftelsen

Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge støtter et felles prosjekt mellom Ungt Entreprenørskap Nordland og Troms og Finnmark.

Prosjektet har fokus på aktiviteter for elever og lærere for å styrke yrkesfaglig utdanning i Nord-Norge i 2020.


Alle samarbeidspartnere

Hovedsamarbeidspartner

Avtalen med Sparebank1 Nord-Norge er svært omfattende med innhold til skolene. Avtalen har blant annet som målsetting å gi alle elever i Nordland på 9-trinn opplæring i personlig økonomi gjennom programmet; Økonomi og Karrierevalg. Det er ca 2 800 elever på trinnet i Nordland, og målet er å nå så mange som mulig med opplæringen.

Samfunnsansvar

- Vi er et konsern med hjertet i nord, som brenner for verdiskaping og en bærekraftig utvikling i landsdelen.


Partner for SMART Plast

Hålogaland Ressursselskap IKS er et interkommunalt avfalls- og gjenvinningsselskap som eies av 11 eierkommuner i nordre del av Nordland og Sør-Troms.


Partner for SMART Plast

Iris Salten IKS er renovasjonsselskapet for kommunene i Salten. Selskapet har som ambisjon om å bli verdensmester i Kildesortering


Partner for SMART Plast

Reno-Vest IKS er renovasjonsselskapet for kommunene i Vesterålen.

Medlemskommune

Røst kommune er medlem av Ungt Entreprenørskap Nordland.
Avtalen er signert av ordfører Elisabeth Kristin Mikalsen og rådmann Inge Johan Albrigtsen. Kontaktperson er Tove Andreassen

Brønnøy Kommune

Salmon Center Bodø

Salmon Center Bodø

Narvik Kommune