Sosialgjengen UB - Aust-Lofoten videregående skole

Original
Bedriftsbilde

Sosialgjengen UB fra Aust-Lofoten videregående skole er kvalifisert til NM Ungdomsbedrift for Nordland. De deltar i kategorien Beste sosiale entreprenør.

Forretningsidé: Vi i Sosialgjengen UB ønsker at eldre skal få en bedre hverdag på sykehjem og hjemme. Vi skal aktivisere eldre å ta de med på ulike aktiviteter for at de skal få litt glede i hverdagen.

Kontaktinformasjon

Skole: Aust-Lofoten videregående skole, studiespesialiserende

Ansatte i bedriften: Cecilie Johnsen, Emre Kaspersen, Marcus Pedersen og Ulrikke Benjaminsen

Daglig leder: Ulrikke Benjaminsen, ulrikkebenjaminsen@outlook.com, 469 35 347

Ansvarlig lærer: Birgitte Hegrem, birheg1@vgs.nfk.no

Kontakt i Ungt Entreprenørskap: Torun Antonia Hansen, 907 88 699, torun.hansen@ue.no

Lenke til sosiale medier:

https://www.facebook.com/Sosialgjengenub-104334434846572

https://www.instagram.com/sosialgjengen_ub/