Havfall SB – Nord Universitet Bodø

Havfall SB

Havfall SB bearbeider fiskeskjell og produserer nedbrytbar bio-plast som erstatter emballasjen slik vi kjenner den i dag. Kollagen fra fiskeskjellene bearbeides til et materiale som kan brukes i ulike typer plastikk-komponenter og emballasje.

Målet er å utnytte marint avfall til produksjon av bærekraftige råvarer og produkter. Bearbeiding av fiskeskjell fra slakterier og fiskeforedlingsanlegg gir et nedbrytbart materiale som kan erstatte plast, være miljøvennlig og bidra til å redusere plastforurensing.

Fiskeri- og havbruksnæringen store plastforbruk i fiskebåter og merder fører til stor plastforurensing. Med Havfalls produkt vil næringen erstatte plast med et nedbrytbart alternativ.


Havfall SB detalj

Havfall SB deltar i følgende kategorier på NM:

  • Bærekraftsprisen
  • Beste samarbeid med næringsliv
  • Beste studentbedrift

Havfall SB selfie

Deltakere i bedriften:

Jørgen Hopaneng – CEO, Daglig leder

Sarah Brustad - Kommunikasjonsansvarlig

Sidorela Rrenga – CFO, Økonomiansvarlig

"Reisen med Havfall SB har vært læringsrik og spennende. Gode diskusjoner og tilbakemeldinger fra næringslivet på Lovund har vært avgjørende til å dra oss i riktig retning."
Jørgen
Jorgen havfall SB
"Vi ser frem til å representere Nordland med en spennende oppstartsbedrift innen havbruk på NM. Det blir en fantastisk mulighet til å presentere Havfall SB og samtidig få innsikt i de mange studentbedriftene fra hele landet. Vi gleder oss til å lære om de ulike ideene og håper å utvide nettverket vårt med engasjerte studenter."
Havfall SB

Kontaktperson i Havfall SB:

Daglig leder: Jørgen Hopaneng

E-post: jorhop@live.no

Mobil: 976 03 856

NORA
Nora Kristensen
Rådgiver
Havfall SB logo