DroneFlight UB - Andøy videregående skole

DroneFlight UB har funnet opp en bærekraftig og miljøvennlig måte for kartlegging av havbunnen, og utføre andre målinger av havet for oppdrettsnæringen, ved hjelp av droner. Ungdomsbedriften kommer fra Andøy videregående skole og går VG2 Dronefag. De ble kåret til Nordlands beste ungdomsbedrift på Fylkesmesterskapet i mars, og representerer nå fylket på NM for ungdomsbedrifter 2023.

Det festes et ekkolodd under dronen fra en 6-9 meter lang kabel. Sensoren senkes under havoverflaten der den gjør de målingene som kunden ønsker. Dronen vil gå etter ett rutenett som blir laget slik at kundene får den eksakte dataen de har behov for. Det kan også benyttes andre type sensorer på samme måte. Da kan det måles for eksempel bakterier, temperatur, nitrogen, oksygen eller salt.

Drone Bilde1
IMG 4649

DroneFlight UB deltar i følgende konkurranser i NM:

  • Beste video-pitch
  • Beste bærekraftige stand
  • Beste yrkesfaglige bedrift
  • Bærekraftprisen
  • Beste bærekraftige stand
  • Beste samarbeid med næringsliv
  • Størst verdiskapingspotensiale
  • Innovasjonsprisen
  • Beste ungdomsbedrift
"Vi i DroneFlight UB ønsker å skape mer troverdighet og tillit til droner og droneoperatører. Grunnen til dette er at vi vil at alle skal se hvor stort potensiale droner har, og at droner kommer til å være med på å forme hvordan vi jobber i fremtiden."
Drone til portrett 2