Samarbeidspartnere

Vi er takknemlig for at så mange kommuner, organisasjoner og bedrifter ser verdien av vårt arbeid, og ønsker å delta med både økonomisk bistand og faglig kompetanse. Uten våre samarbeidspartnere hadde ikke entreprenørskapsaktiviteten i Nordland vært mulig. Tusen takk til alle som er med på laget, og heier på fremtidens verdiskapere!

Vil du bli med på laget?


Skjermbilde 2021 04 22 kl 19 59 22
Hedda Eldøen
Daglig leder
"Vi trenger våre fremtidige verdiskapere i Nord! Derfor har vi behov for å skape arenaer for medvirkning og samarbeid mellom skole og næringsliv. I klasserommet vet vi at entreprenørskapsaktivitet skaper mestring, fordi det gjør det lettere å tilrettelegge til den enkelte elevs interesser og ferdigheter. I lokalsamfunnet har vi tro på at dette kan føre til økt bolyst og minske utenforskap."
Hedda Eldøen, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Nordland
Logo NFK CMYK

Nordland Fylkeskommune

Entreprenørskapsopplæring i skolen er viktig for Nordland fylkeskommune. Sammen har vi tro på at skapende aktivitet i ulike utdanningsprogram vil få ungdom til å se muligheter der de er!