Dialog med jury

  • Jurydialogene foregår i ulike møterom i Forskningsparken 6. juni, fra 14.15 - 16.30.
  • Studentbedriftene går fra jury til jury, og i hver konkurranse møter Studentbedriften juryen i maks 10 minutter.
  • Dialogen vil ha utgangspunkt i kriteriene i den aktuelle konkurransekategorien. Samtalen skal være toveis med spørsmål og tilbakemeldinger fra juryen til studentene, og spørsmål fra studentene til juryen.
  • Det vil bli publisert og sendt ut en oversikt over tider for når hver studentbedrift skal møte hvilken jury.


Gjør dere gjerne kjent med jurymedlemmene i forkant!

Jury AN 16
Torild
Torild Mohn
Nasjonal leder pedagogiske program