Dialog med jury

  • Jurydialogene foregår i ulike møterom i Forskningsparken 6. juni, fra 14.00 - 16.00. Alle rom vil bli godt skiltet - se oversikt under.
  • Studentbedriftene går fra jury til jury, og i hver konkurranse møter Studentbedriften juryen i maks 10 minutter. Møt utenfor angitt rom i god tid!
  • Dialogen vil ha utgangspunkt i kriteriene i den aktuelle konkurransekategorien.
  • Gjør dere gjerne kjent med jurymedlemmene i forkant!
  • Se oversikt over tidspunkter i oversikten under. Denne vil også bli sendt ut pr e-post.
Jury AN 16
Torild
Torild Mohn
Nasjonal leder pedagogiske program