Jurymedlemmer

På NM Studentbedrift har vi veldig mange spennende jurymedlemmer fra et bredt spekter av arbeidslivet. En oversikt over juryer blir publisert i mai.