Patentstyret

Logo patentstyret

HUSK Å BESKYTTE DET DU HAR SKAPT!

Vil du styrke din bedrifts konkurransefortrinn og redusere risikoen for å bli kopiert? Da bør du besøke Patentstyrets stand! Ida Stenhagen og Heidi Berner gir veiledning om hvordan immaterielle rettigheter som varemerke, design og patent kan brukes for å styrke bedriftens posisjon i markedet.